НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

В. В. Ходзицька

Анотація


У статті розкрито головні особливості складання нефінансової звітності в Україні. Особливу увагу звернуто на його основні переваги та недоліки. Наведено основні складові, які звіт про управління має вміщувати. Проаналізовано законодавчий аспект цього питання, а саме чим регулюється, як трактується, які основні особливості, тощо. Зроблено висновок щодо нерівномірності складання звіту про управління різними галузями господарства. Детально охарактеризовані 5 основні етапи щодо підготовки звіту про управління. Наведені основні структурні елементи, які рекомендуються Міністерством фінансів для якомога повного висвітлення інформації. Також зроблений акцент на процесі складання консолідованого звіту про управління , для компаній, які мають дочірні компанії, а також звіту про управління в банках. Виділено основні відмінності по відношенню до звіту про управління в господарській діяльності. Розкрито основні принципи та правила щодо підготовки звіту про управління, які допомагають чіткіше формулювати основні структурні положення і економити багато часу. Наведені рекомендації щодо візуальної складової звіту та переваги для аудиторських компаній. Зроблено висновок, що звіт про управління є досить важливим, адже дозволяє залучити більше інвесторів та споживачів, проте існує можливість розкриття неточної інформації. Ось чому важливо проводити аудит таких даних. Також підкреслено те, що потрібно вдосконалювати нормативну базу стосовно звіту про управління, для того щоб створити більш конкурентне середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні» від 16.07.1999 р. №996-14 (із змінами). URL:

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження

Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління.

URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18.

Про затвердження змін до Інструкції про порядок складання та

оприлюднення фінансової звітності банків України.

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0034500-18#n30.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П. Консолідований звіт про управління.

Новації управлінської практики звітування // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб.наук.пр. - 2018. - №1-2. – с.37-46.

Жиглей І.В., Захаров Д.М. Звіт з управління – складова фінансової,

нефінансової чи інтегрованої звітності? // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 1(42). – с.18-24.

Озеран А.В. Звіт керівництва vs звіт про управління: проблеми

відповідності закону про бухгалтерський облік та світової практики // Науковопрактичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит». – 2017. - №10-11. – с.2–12.

Ловінська Л. Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток

бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Фінанси України. - 2014. - № 9.- с. 21 –30.

Directive2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22

October 2014 amending Directive2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL:https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.