ГЕРАЛЬДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ

А. В. Рудюк

Анотація


У статті розглянуто основні віхи геральдичного законодавства в Україні. Простежено витоки державних нормативних актів у сфері геральдики та символіки. Проаналізовано дію Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів. Наведено систему державних органів, які опікуються питаннями геральдики на найвищому рівні. На основі аналізу діючих документів автор дійшов висновку про незадовільний стан геральдичного законодавства в Україні. Причиною цього стала недостатня розробка методичних рекомендацій щодо створення та побутування геральдичних символів та часткове збереження радянських пережитків в геральдичній сфері.

Ключові слова: геральдика, законодавство, герб, нормативний акт, символіка.

 

В статье рассмотрены основные вехи геральдического законодательства в Украине. Прослежено истоки государственных нормативных актов в сфере геральдики и символики. Проанализировано действие Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и других законодательных актов. Раскрыто систему государственных органов, которые занимаются вопросами геральдики на высшем уровне. На основе анализа действующих документов автор пришел к выводу о неудовлетворительном состоянии геральдического законодательства в Украине. Причиной этого стала недостаточная разработка методических рекомендаций по созданию и использованию геральдических символов и частичное сохранение советских пережитков в геральдической сфере.

Ключевые слова: геральдика, законодательство, герб, нормативный акт, символика.

 

The article examines the main milestones of heraldic legislation in Ukraine. The author traces the origins of government regulations in the field of heraldry and symbols. Analyzed the Law of Ukraine «On local government in Ukraine» and other legislative acts. Shows the system of government bodies dealing with issues of Heraldry at the highest level. As for the personal and corporate emblems, their creation and use is not regulated by law. The creation of coats of arms and observance of the rules takes care of Ukrainian Heraldry Society. Create of a similar coat-of-arms images is a matter entirely voluntary. The creation of heraldic images all levels also lies in the plane of intellectual rights. The Constitution of Ukraine guarantees for citizens the protection of intellectual property (Art. 54). However, the mechanism of protection of intellectual property is perhaps the weakest link in our legislation. Even if creating a graphic image of the arms does not bring material benefits, intellectual property of citizens should be protected. Based on the analysis of existing documents concluded by the poor state of heraldic law in Ukraine. The reason for this situation was the lack of guidance on the establishment and existence of heraldic symbols and partial preservation of Soviet vestiges in the heraldic area.

Keywords: heraldry, legislation, coat of arms, regulation, symbols.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гречило А.Б. Українська територіальна геральдика / А. Б Гречило. – Львів: Інститут української археографії імені М.С. Грушевського НАН України, Українське геральдичне товариство, 2010. – 280 с.

Державний прапор України / Офіційний веб-сайт Українського інституту національної пам'яті [Електронний ресурс]: http://www.memory.gov.ua

Дмитрієнко М., Савчук Ю. Великий і Малий державні Герби України: історична традиція та сучасність / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Світогляд. – К., 2007. – № 1(3). – C. 6–9.

Дмитрієнко М., Савчук Ю. Правнича ситуація з міською геральдикою в Україні у світлі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та наша гербова спадщина / Микола Плав'юк: Україна – життя моє [Текст] : у 3 т. Т. 3 Та долю іншу він обрав – душі неспокій: на пошану Миколи Плав’юка / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // НАН України, Ін-т біограф. досліджень Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2002. – 1068 с.

Закон України «Про Державний гімн України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст. 163.

Закон України «Про державні нагороди України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 21, ст. 162.

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» // [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-viii

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Голос України. – 1997. – 14 черв. – С. 1, 2.

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 11, ст. 79

Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Станом на 1 жовтня. 2011 р. – Х. : Фактор, 2011. – 128 с.

Севрюк С. Геральдична проблематика в працях Володимира Замлинського / С. Севрюк // СІД: питання теорії та методології. Збірник наукових праць. – Число 11, у 2-х частинах. Част. 1. – К., 2004. – С. 165–174.

Указ Президента України «Питання Комісії державних нагород та геральдики», 14 січня 2015 / [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua

Указ Президента України «Про впорядкування геральдичної справи в Україні», 18.05 2000 р. / [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua

Указ Президента України № 987/2004 «Про День Державного Прапора України», 23 серпня 2004 р. / [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua

Указ Президента України «Про Комісію державних нагород та геральдики» 11 квітня 2000 р. / [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.uа
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.34403

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.