Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 POLSKA I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA W KONCEPCJI "MITTELEUROPY" NAUMANNA I JEJ WSPÓŁCZESNA RECEPCJA W POLSCE Анотація   PDF (English)
Kamil Frączkiewicz
 
№ 55 RESEARCH OF THE ROLE OF BUSINESS MANAGEMENT OF UKRAINIAN DIASPORY IN MODERNIZATION OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE XIXth - BEGINNING OF XX CENTURIES. IN THE HISTORY PRE – Soviet HISTORIOGRAPHY Анотація   PDF (English)
Yu. Podrez
 
№ 52 STOSUNKI WYZNANIOWE W MIASTACH WIELKOPOLSKICH NA POGRANICZU POLSKO-ŚLĄSKIM I POLSKO-BRANDENBURSKIM W XVI I XVII WIEKU Анотація   PDF
Paweł Klint
 
№ 51 «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-Х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Л. М. Ямпольська
 
№ 49 «ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ» КРІЗЬ ПРИЗМУ «ІДЕЙНИХ» ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Л. В. Філіпенко
 
№ 56 «ЖИТЛОВЕ ПИТАННЯ» В ХАРКОВІ У 1920-30-ті РОКИ В ДИСКУРСІ ПРЕСИ Анотація   PDF
І. С. Мартинова
 
№ 57 «ОРГАНІЗОВАНА ДРУЖБА»: СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДРУЖБИ З НІМЕЦЬКОЮ ДЕМОКРАТИЧНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ Анотація   PDF
І. С. Мартинова
 
№ 53 «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» НА ВІДЕНСЬКОМУ КОНГРЕСІ 1815 Р. Й УТВОРЕННЯ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬСЬКОГО Анотація   PDF
Н. Ю. Громакова
 
№ 57 «УВАРОВСЬКИЙ» СКЛЕП-МАРТИРІЙ НА НЕКРОПОЛІ ХЕРСОНЕСА – ХЕРСОНА Анотація   PDF
М. В. Фомін
 
№ 52 ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ ГУДАНОВ: ХРОНІКА ПОДВИГУ Анотація   PDF
В. Ф. Ліпейко
 
№ 50 ЄВРЕЙСЬКІ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
В. О. Доценко
 
№ 50 ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОВІДНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІВОГО СПЕКТРУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТ. ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОЛОДЬ Анотація   PDF
В. В. Піткевич
 
№ 56 ІЗРАЇЛЬ ТА ІНДІЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О. О. Чувпило, Л. О. Чувпило
 
№ 55 ІНДІЙСЬКИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ ОБЩИННИЙ РУХНА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ(1937–1947 рр.) Анотація   PDF
О. О. Чувпило
 
№ 55 ІНДОЛОГІЧНА СПАДЩИНА Ю. Г. ЛИТВИНЕНКА (до 90-річчя від Дня народження) Анотація   PDF
О. О. Чувпило
 
№ 50 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА ТУРИСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Л. Д. Божко
 
№ 54 ІНКОРПОРАЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ СЛОБОЖАНЩИНИ В СОЦІАЛЬНУ СТРУКТУРУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII ст.: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Я. В. Дудка
 
№ 50 ІНТЕНДАНТСЬКА СЛУЖБА В ХАРКІВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ОКРУГУ В 1864–1888 РОКАХ Анотація   PDF
Ю. І. Саламахіна
 
№ 49 ІСТОРІОГРАФІЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 20–30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Л. В. Олянич
 
№ 49 ІСТОРІЯ ВІЗАНТІЇ ХІІ СТОЛІТТЯ У ТВОРАХ ЇЇ ІСТОРИКІВ Анотація   PDF
О. В. Миловидова
 
№ 54 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ТРАКТУВАННІ ЕЛІЗЕ РЕКЛЮ Анотація   PDF
Ю. А. Добролюбська
 
№ 58 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ю. О. Олійник, О. В. Мельникова
 
№ 57 ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Я. М. Кунденко, М. О. Білостоцький
 
№ 51 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МУЗЕЇВ ІСТОРІЇ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ В УКРАЇНІ З СЕРЕДИНИ ХХ СТ. Анотація   PDF
С. В. Лосінська
 
№ 52 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТУНІСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
С. В. Гладченко
 
1 - 25 з 294 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>