Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 POLSKA I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA W KONCEPCJI "MITTELEUROPY" NAUMANNA I JEJ WSPÓŁCZESNA RECEPCJA W POLSCE Анотація   PDF (English)
Kamil Frączkiewicz
 
№ 55 RESEARCH OF THE ROLE OF BUSINESS MANAGEMENT OF UKRAINIAN DIASPORY IN MODERNIZATION OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE XIXth - BEGINNING OF XX CENTURIES. IN THE HISTORY PRE – Soviet HISTORIOGRAPHY Анотація   PDF (English)
Yu. Podrez
 
№ 52 STOSUNKI WYZNANIOWE W MIASTACH WIELKOPOLSKICH NA POGRANICZU POLSKO-ŚLĄSKIM I POLSKO-BRANDENBURSKIM W XVI I XVII WIEKU Анотація   PDF
Paweł Klint
 
№ 51 «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-Х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Л. М. Ямпольська
 
№ 53 «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» НА ВІДЕНСЬКОМУ КОНГРЕСІ 1815 Р. Й УТВОРЕННЯ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬСЬКОГО Анотація   PDF
Н. Ю. Громакова
 
№ 52 ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ ГУДАНОВ: ХРОНІКА ПОДВИГУ Анотація   PDF
В. Ф. Ліпейко
 
№ 50 ЄВРЕЙСЬКІ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
В. О. Доценко
 
№ 50 ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОВІДНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІВОГО СПЕКТРУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТ. ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОЛОДЬ Анотація   PDF
В. В. Піткевич
 
№ 55 ІНДІЙСЬКИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ ОБЩИННИЙ РУХНА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ(1937–1947 рр.) Анотація   PDF
О. О. Чувпило
 
№ 55 ІНДОЛОГІЧНА СПАДЩИНА Ю. Г. ЛИТВИНЕНКА (до 90-річчя від Дня народження) Анотація   PDF
О. О. Чувпило
 
№ 50 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА ТУРИСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Л. Д. Божко
 
№ 54 ІНКОРПОРАЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ СЛОБОЖАНЩИНИ В СОЦІАЛЬНУ СТРУКТУРУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII ст.: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Я. В. Дудка
 
№ 50 ІНТЕНДАНТСЬКА СЛУЖБА В ХАРКІВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ОКРУГУ В 1864–1888 РОКАХ Анотація   PDF
Ю. І. Саламахіна
 
№ 54 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ТРАКТУВАННІ ЕЛІЗЕ РЕКЛЮ Анотація   PDF
Ю. А. Добролюбська
 
№ 51 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МУЗЕЇВ ІСТОРІЇ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ В УКРАЇНІ З СЕРЕДИНИ ХХ СТ. Анотація   PDF
С. В. Лосінська
 
№ 52 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТУНІСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
С. В. Гладченко
 
№ 54 ІСТОРИЧНА НАУКА У ХАРКОВІ 50–60-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
С. В. Фролов
 
№ 54 АНАЛІЗ ЖІНОЧОЇ ТЕМИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О. П. ДОВЖЕНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КІНОПОВІСТІ «УКРАЇНА В ОГНІ») Анотація   PDF
О. М. Богдашина, І. Д. Дразман
 
№ 55 АНГЛІЯ ТА БРИТАНЦІ У СТАНОВЛЕННІ ІМПЕРІЇ ЛЕОПОЛЬДА II (1876-1885 РР.) Анотація   PDF
О. М. Тавшунский
 
№ 55 АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ І КРИЗОВІ ЯВИЩА В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЕКЗАРХАТУ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 30-Х РОКАХ ХХ СТ. Анотація   PDF
Микола Яцюк
 
№ 53 АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-30-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 50 БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 52 БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ГРОМАДИ ХАРКОВА У ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 54 БОЙОВІ ДІЇ В РОГАНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1943) Анотація   PDF
Л. І. Бадєєва
 
№ 51 БОЙОВІ СОКИРИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ X – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ. Анотація   PDF
В. Д. Греков
 
1 - 25 з 166 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>