Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 52 STOSUNKI WYZNANIOWE W MIASTACH WIELKOPOLSKICH NA POGRANICZU POLSKO-ŚLĄSKIM I POLSKO-BRANDENBURSKIM W XVI I XVII WIEKU Анотація   PDF
Paweł Klint
 
№ 53 «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» НА ВІДЕНСЬКОМУ КОНГРЕСІ 1815 Р. Й УТВОРЕННЯ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬСЬКОГО Анотація   PDF
Н. Ю. Громакова
 
№ 52 ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ ГУДАНОВ: ХРОНІКА ПОДВИГУ Анотація   PDF
В. Ф. Ліпейко
 
№ 54 ІНКОРПОРАЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ СЛОБОЖАНЩИНИ В СОЦІАЛЬНУ СТРУКТУРУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII ст.: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Я. В. Дудка
 
№ 54 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ТРАКТУВАННІ ЕЛІЗЕ РЕКЛЮ Анотація   PDF
Ю. А. Добролюбська
 
№ 52 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТУНІСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
С. В. Гладченко
 
№ 54 ІСТОРИЧНА НАУКА У ХАРКОВІ 50–60-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
С. В. Фролов
 
№ 54 АНАЛІЗ ЖІНОЧОЇ ТЕМИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О. П. ДОВЖЕНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КІНОПОВІСТІ «УКРАЇНА В ОГНІ») Анотація   PDF
О. М. Богдашина, І. Д. Дразман
 
№ 53 АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-30-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 52 БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ГРОМАДИ ХАРКОВА У ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 54 БОЙОВІ ДІЇ В РОГАНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1943) Анотація   PDF
Л. І. Бадєєва
 
№ 53 БУКОВИНА ПІД ЧАС СТАБІЛІЗАЦІЇ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ У МОЛДАВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1621 - 1650 РР.) Анотація   PDF
О. Балух
 
№ 52 ВЕРБУВАЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА КАМПАНІЯ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО ВИВОЗУ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОГО ХАРКОВА НА РІЗНОМАНІТНІ РОБОТИ ДО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ Анотація   PDF
Ю. В. Скрипниченко
 
№ 52 ВИДИ НАРОДНОЇ ТОПОНІМІКИ ХАРКОВА Анотація   PDF
О. В. Дьякова
 
№ 54 ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ПОШУКУ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК Анотація   PDF
Є. С. Гришин, І. В. Масленков
 
№ 52 ВЛАДА НОВГОРОДА НА ПОЧАТКУ XV СТОЛІТТЯ ПО ВІДОМОСТЯМ ЩОДЕННИКА ЖИЛЬБЕРА ДЕ ЛАННОА Анотація   PDF
Ю. В. Лущай
 
№ 52 ВНЕСОК НІМЦІВ В ОСВІТУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. О. Темна
 
№ 53 ВПЛИВ ГОЛОДУ 1946-1947 рр. НА МІГРАЦІЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ХАРКОВА Анотація   PDF
С. Ю. Іванов, О. М. Солошенко
 
№ 52 ВПЛИВ ЗЕМСТВА НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Н. А. Лемешева
 
№ 54 ГЕНЕАЛОГIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ РЕГIОНАЛЬНОГО СОЦIУМУ: IСТОРIЯ РОДУ МАЛЬЧЕВСЬКИХ Анотація   PDF
С. В. Мiрошнiченко
 
№ 52 ГЕРАЛЬДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. В. Рудюк
 
№ 54 ДІЛОВОДНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ХАРКІВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ ЯК ПРОВІДНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ СТАРОООБРЯДНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ХІХ ст. Анотація   PDF
Т. В. Арзуманова
 
№ 54 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1864 - 1917 РОКАХ Анотація   PDF
І. В. Загоруйко
 
№ 53 ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТІВ КИЇВСЬКИХ І ГАЛИЦЬКИХ З РОЗБУДОВИ МОНАСТИРСЬКИХ БІБЛІОТЕК КИЄВА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
І. А. Іванюк
 
№ 53 ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРКІВЩИНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД НЕПУ (1921 – 1929 РР.) Анотація   PDF
В. П. Скрипчук
 
1 - 25 з 82 результатів 1 2 3 4 > >>