Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 53 «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» НА ВІДЕНСЬКОМУ КОНГРЕСІ 1815 Р. Й УТВОРЕННЯ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬСЬКОГО Анотація   PDF
Н. Ю. Громакова
 
№ 53 АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-30-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 53 БУКОВИНА ПІД ЧАС СТАБІЛІЗАЦІЇ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ У МОЛДАВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1621 - 1650 РР.) Анотація   PDF
О. Балух
 
№ 53 ВПЛИВ ГОЛОДУ 1946-1947 рр. НА МІГРАЦІЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ХАРКОВА Анотація   PDF
С. Ю. Іванов, О. М. Солошенко
 
№ 53 ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТІВ КИЇВСЬКИХ І ГАЛИЦЬКИХ З РОЗБУДОВИ МОНАСТИРСЬКИХ БІБЛІОТЕК КИЄВА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
І. А. Іванюк
 
№ 53 ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРКІВЩИНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД НЕПУ (1921 – 1929 РР.) Анотація   PDF
В. П. Скрипчук
 
№ 53 ЕВОЛЮЦІЯ МАЛИХ ФОРМ ВИРОБНИЦТВА КЛІНКЕРУ (ДЗВІНЧАКУ) В УКРАЇНІ У ХІХ- НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
М. П. Маслов
 
№ 53 ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ З УКРАЇНСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ У ХІХ СТОЛІТТІ Анотація   PDF
І. О. Швайка
 
№ 53 ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СТАН РОБІТНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО ПАРОВОЗОБУДІВНОГО ЗАВОДУ на рубежі ХІХ – ХХ ст. Анотація   PDF
О. В. Дьякова
 
№ 53 ЕТНІЧНА МОЗАЇКА СХІДНИХ РУБЕЖІВ ЄВРОПИ В УЯВЛЕННІ ФРАНЦУЗЬКИХ ЕНЦИКЛОПЕДИСТІВ Анотація   PDF
М. Форицький
 
№ 53 ЖІНОЧІ ХУДОЖНІ ТЕКСТИЛЬНІ ПРОМИСЛИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
І. М. Вановська
 
№ 53 КНЯЗІВСЬКА ВЛАДА НА РУСІ В Х-ХІІ СТ. Анотація   PDF
П. А. Ющенко
 
№ 53 КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. М. БОГДАШИНОЇ Анотація   PDF
О. С. Гончарова
 
№ 53 НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ТРУБЧАНІНО-ВА МИКОЛИ АНАТОЛЬОВИЧА «РОЗВИТОК ПІДСОБНИХПРОМИСЛОВИХ ВИ-РОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.» Анотація   PDF
Ю. П. Волосник
 
№ 53 ПОЛКОВІ БІБЛІОТЕКИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
О. Л. Іванюк
 
№ 53 ПРИМУСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОЇ ХАРКІВЩИНИ ДО НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
Ю. Ф. Скрипниченко
 
№ 53 ПРОБЛЕМЫ ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ Анотація   PDF
Т. Ахалмосулишвили
 
№ 53 РАЗВИТИЕ АГРОЭКОЛОГИИ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗЕМСКИЙ ПЕРИОД Анотація   PDF
Н. В. Скібінська
 
№ 53 РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ АВТОРІВ XV СТОЛІТТЯ ПРО ПІВНІЧНУ РУСЬ Анотація   PDF
Ю. В. Лущай
 
№ 53 РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: В. Д. КОЗЛІТІН. КРАЇНИ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В 1944−1974 РР. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 740 С. Анотація   PDF
О. О. Чувпило, Л. О. Чувпило
 
№ 53 РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ ЗА МІСЬКИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ 1870 ТА 1892 рр. Анотація   PDF
А. С. Мясникова
 
№ 53 РОЗВИТОК КУСТАРНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДАХ КУРСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
С. В. Мороз
 
№ 53 СЛОБОЖАНСЬКЕ МЛИНАРСТВО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ –ХVІІІСТОЛІТТЯХ Анотація   PDF
Н. А. Лемешева
 
№ 53 УТРАЧЕНІ ІСТОРИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ХАРКІВЩИНІ Анотація   PDF
П. В. Кузнєцов
 
№ 53 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ СЕЛЯНСЬКИХ КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ УКІНЦІ ХVIIІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. А. Трубчанінов
 
1 - 25 з 29 результатів 1 2 > >>