ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЄННОЇ ОКРУГИ 5 «МАКІВКА»

В. І. Ільницький

Анотація


У статті на основі невідомих та маловідомих документальних матеріалів розкривається структура ВО-5 «Маківка». Відтворено особливості формування та діяльності однієї з найважливіших складових УПА. Встановлено структуру та кадрове наповнення складових ланок воєнного штабу ВО-5 «Маківка». З‘ясовано, що відділи особливо чисельно зросли в час переходу фронту. Основою для творення та зросту відділів стали старі, добре вишколені частини.

Ключові слова: повстанці, ВО-5 «Маківка», УНС, командування.

 

В статье на основе неизвестных и малоизвестных документальных материалов раскрывается структура ВО-5 «Маковка». Воспроизведены особенности формирования и деятельности одной из важнейших составляющих УПА. Установлена структура и кадровое наполнение составляющих звеньев военного штаба ВО-5 «Маковка». Выяснено, что отделы особенно численно выросли в переходе фронта. Основой для создания и роста отделов стали старые, хорошо вышколенные части.

Ключевые слова: повстанцы, ВО-5 «Маковка», УНС, командования.

 

In the article on the basis of the unknown or little known materials the structure of MD-5 «Makivka» is disclosed. It sis verified, that the territory of Drohobych region due to the administrative-territorial and organizational division was included into MD-5. The latter was subdivided into five tactical segments tactical. In November 1944 MD-5 «Makivka» was liquidated, and, instead, its territory, departments and staff officers were transferred under the possession of MD-4 «Hoverla» in Stanislaviv. In the place of MD-5 Department unit 24 «Makivka»was created. The peculiarities of formation and activity of one of the most important components of the UIA (Ukrainian Insurgent Army) it became possible to restore. It is proved, that the appearance of the first insurgent groups on the territory of Drohobych region place as early as in the summer of took 1943, when in the Carpathians there were established the first training camps of the Ukrainian popular self-defense. The structure and staff supply of the military headquarters of MD-5 «Makivka» is clarified. It is also established, that it’s grew during the front transition. The basis of the growth and formation of the latter became the old, well-trained subdivision.

Keywords: rebels, Insurgent Armу (ВО-5), Military Department-5 «Makivka», the commanding officers.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архів управління Служби безпеки України у Львівській області. – Спр. П-26789.

Вєдєнєєв Д. «Повстанська розвідка діє точно й відважно...». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940–1950-ті роки : Монографія / Дмитро Вєдєнєєв, Геннадій Биструхін. – Киев : К.І.С., 2006. – 568 с.

Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті роки : Монографія / Дмитро Вєдєнєєв, Геннадій Биструхін. – Киев : К.І.С., 2007. – 568 с.

Виханський Б. Дублянська околиця Самбірщини / Богдан Виханський. – Дрогобич : Коло, 2004. – 400 с.

Гаврилюк М. Збройна боротьба УПА на теренах Дрогобиччини / Мирослав Гаврилюк // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Том 4. – Дрогобич : [б.в.], 1997. – С. 421–436.

Галів М. Бойовий шлях сотні УПА «Булава» (1943 – 1948) / Микола Галів // Український визвольний рух. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2007. – Збірник 11. – С. 138–166.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 2-Н. – Оп. 59 (1953). – Спр. 6. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 67418. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 67418. – Т. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 3.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 4.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 40.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 26.

Гром Г. Нагуєвичі / Г. Гром. – Дрогобич : ВФ «Відродження», 2002. – 288 с.

Данилишин О. Повстанськими стежками Жидачівщини. Підрозділи, бої, бункери, криївки… / Олексій Данилишин. – Дрогобич : Коло, 2012. – 514 с.

Дем‘ян Г. Бандерівці / Григорій Дем‘ян. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2000. – Кн. 1. – 130 с.

Дрогобиччина – земля Івана Франка / [гол. ред.-кол. Лука Луців] – Дрогобич : Бескид, 1993. – Т. 1. – 857 с.

Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946–1956 рр.) / Анатолій Кентій. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.

Кентій А. Українська повстанська армія в 1944–1945 рр. / Анатолій Кентій. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття : ідеологія та практика / Юрій Киричук. – Львів : Добра справа, 2003. – 464 с.

Когут М. Герої не вмирають… / Микола Когут. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2001. – Кн. 1. – 62 с.

Когут М. Герої не вмирають… / Микола Когут. – Калуш: «Артекс», 2002. – Кн. 2. – 72 с.

Когут М. Герої не вмирають… Нарис, спогади / Микола Когут. – Калуш : «Артекс», 2003. – Кн. 4. – 52 с.

Когут М. Підгірки : минуле і сучасне / Микола Когут. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2000. – 163 с.

Когут М. Повстанська доля Байрака / Микола Когут. – Дрогобич : «Відродження», 1999. – 48 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. – Т. 9 : Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля : протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА / [упоряд. Олександр Іщук, Сергій Кокін]. 1944 –1945. – К. ; Торонто : [б.в.], 2007. – 912 с.

Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920 – 1939 роки / [авт. кол. Олександр Дарованець, Володимир Мороз, Володимир Муравський, Микола Посівнич]. Видання третє, доповнене. – К. : Українська видавнича спілка, 2007. – 1008 с.

Мороз В. Воєнна округа УПА «Маківка» / Володимир Мороз // Бойківська думка. – Сколе, 1999. – 16 жовтня. – С. 6.

Мороз В. Українська Народна Самооборона (УНС) на терені Дрогобицької області (1943 рік) // Визвольний шлях. – 2000. – Кн. 6. – С. 54–72.

Мороз В. З листування членів Проводу ОУН (листопад 1944 – травень 1945) / Володимир Мороз // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – Збірник10 : До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича. – С. 34–52.

Ріпецький М. Історія куріня «Рена» // Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 33 :Тактичний вiдтинок УПА 26-ий «Лемко» : Лемківщина і Перемищина (Документи і матеріяли) / [ред.-кол. Петро Потічний, Іван Лико]. – Торонто ; Львів : Видавництво «Літопис УПА», 2001. – С. 106–136.

Русначенко А. Народ збурений : Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 –50-х роках / Анатолій Русначенко. – Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2002. – 519 с.

Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943 –[19]49. Довідник / Петро Содоль. – Нью-Йорк : [б. в.], 1994. – 199 с.

Содоль П. Українська Повстанча армія 1943–1949. Довідник другий / Петро Содоль. – Нью-Йорк : [б. в.], 1995. – 295 с.

Федорівський С. Нотаткиповстанця / Степан Федорівський. – Нью-Йорк : Прометей, 1962. – С. 105.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 3834. – Оп. 1. – Спр. 4.

ЦДАВО України. – Ф. 3836. – Оп. 1. – Спр. 62.

ЦДАВО України. – Ф. 3836. – Оп. 1. – Спр. 70.

Шанковський Л. УПА на Стрийщині / Л. Шанковський // Стрийщина. Історико-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини.– Ню-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сідней, 1990. – Т. 1. – С. 193–218.

Щур Р. Курінь УПА «Бойки» імені Богдана Хмельницького / Р. Щур. – Львів :Новий час, 2004. – 150 с.

Щур Р. Підгородецька школа: сторінка історії / Р. Щур. – Львів : Коло, 2006. – 136 с.

Instytut pamięći narodowej, Biuro Udostępniania (dalej – IPNBU). – 1552/34, k. 5–8.

Instytut pamięći narodowej w Rzeszowie (dalej –IPN Rz). – 046/723, k. 92.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.34406

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.