РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ТРУБЧАНІНОВА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА «РОЗВИТОК ПІДСОБНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.» -ХАРКІВ , КОЛЕГІУМ, 2016.-458С.

В. В. Малай

Анотація


Дослідження М. А. Трубчанінова присвячене важливій науковій темі, актуальність якої визначається тим, що без вивчення особливостей розвитку селянських промислів і ремесел наприкінці ХVIIІ – на початку XX ст. неможливо зрозуміти в усій повноті, різноманітності та складності  загальний  історичний  розвиток  Російської  імперії  в  умовах  формування індустріального  суспільства.  Автор  монографії  досить  удало  висвітлив  питання  соціально-економічного розвитку російського села наприкінці ХVIIІ   –  початку XX ст. Дослідження цієї проблеми необхідне для визначення напрямів сучасної практичної діяльності у справі виявлення, відродження і збереження на користь України народних трудових навичок і традицій. Важливість  розробки  дослідженої  проблеми  була  також  зумовлена  нагальною  необхідністю сучасного переосмислення багатьох суттєвих аспектів історії селянства Європейської Росії, більш точного й об'єктивного визначення його місця і ролі в розвитку Східної Європи. 

Розглянута в монографії тема представляється науково й історіографічно виправданою. У вітчизняній і закордонній історіографії дотепер не було комплексної роботи, присвяченої дослідженню  історичного  розвитку  підсобних  промислових  виробництв  і  промислів  у  се-лянських господарствах Європейської Росії в епоху цивілізаційних змін. У наявних роботах дана  тема  порушена  лише  фрагментарно,  у  загальному  контексті  соціально-економічної історії Росії. З огляду на раніше проведені дослідження виникає необхідність об'єктивного, різнобічного переосмислення найбагатшого досвіду значимості організаційних, виробничих, технологічних традицій і новацій у розвитку різних видів промислів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.