ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ У 1995-1996 РОКАХ

І. В. Денисенко

Анотація


Стаття присвячена аналізу культурної інтеграції між Японією та Україною в рамках подолання проблем наслідків атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі та аварії на Чорнобильській АЕС,  а також спільних дій обох народів у вирішенні наведених проблем.

Ключові слова: японсько-українські відносини, чорнобильська проблема, культурна інтеграція.

 

Статья посвящена анализу культурной интеграции между Японией и Украиной в рамках преодоления проблем последствий атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и аварии на Чернобыльской АЭС, а также совместных действий обоих народов в разрешении указанных проблем.

Ключевые слова: японско-украинские отношения, чернобыльская проблема, культурная интеграция.

 

This article is devoted to the analysis of cultural integration between Japan and Ukraine under overcoming problems of atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki and Chornobyl disaster and also joint actions in solving these problems. In the article we are analyzing messages of Japanese press, which showed any occasions tied with Chornobyl and had interest in Japanese society. A lot of attention was devoted to integration processes, which are based on similarity between the negative situations which both Japanese and Ukrainian people came through. Article is also analyzing process during the historical stage, which started with establishment of diplomatic relationships between the states in 1992 and finished with full stop of the electric station in 19 98. Special attention IS paid to collaborative processes, which became more active after disaster on atomic station Fukushima-1 in 2011. The conclusions were made according to tasks of the article.

Keywords: Japanese-Ukrainian relations, Chornobyl problem, cultural integration.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Н. П. Суспільний вимір Чорнобильської катастрофи / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 129–144.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 3У. Посольство України в Японії. 1994 р. Оп. 209. Спр. 23. Огляди преси та інші інформаційні матеріали, отримані від закордонних установ України, 1995 р. Арк. 33–95

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 3У. Посольство України в Японії. 1995 р. Оп. 209. Спр. 37. Засоби масової інформації, 1996 р. Арк 1–12.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф.6. Міжнародні договори. 2012 р. Оп. 209. Спр. 6454. Угода між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях. 8 арк.

Екологічні, медико-соціальні та гуманітарні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС в оцінках міжнародної спільноти: висновки для України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/2.htm. Доступ – 10.10.2015.

Заголовки японских газет во времена аварии в Чернобыле [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://newsland.com/news/detail/id/656187. Доступ – 10.10.2015.

Ралдугіна Т.А. Чорнобиль : факти і документи / Т. А. Ралдугіна // Український історичний журнал. –1996. – № 3. – С. 24–28.

Саєнко Ю. Постчорнобильський соціум : ризики та шанси виживання / Ю. Саєнко // Сучасність. – 2006. – № 44. – С. 69–86.

Солошенко Н.В. Чорнобильска проблема у міжнародному вимірі // Віче. –2011. – №7. – С. 17–18.

Співробітництво Фукусіма – Чорнобиль [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uajc.kpi.ua/uk/zakhodi/vidbulosya/7814-spivrobitnitstvo-fukusima-chornobil.html. Доступ – 10.10.2015.

Українсько-японське співробітництво по лінії Чорнобиль-Фукусіма. Стан та перспективи розвитку. Аналітична записка [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1042. Доступ –10.10.2015.

Чорнобиль – індикатор людяності і совісті [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/HEALTH/chornobil__indikator_lyudyanosti_i_sovisti.html. Доступ – 10.10.2015.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.34423

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.