POLSKA I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA W KONCEPCJI "MITTELEUROPY" NAUMANNA I JEJ WSPÓŁCZESNA RECEPCJA W POLSCE

Kamil Frączkiewicz

Анотація


В 2015 р. виповнилося рівно 100 років з моменту виходу книги «Mitteleuropa», автором якої був німецький ліберальний політик Фрідріх Науман. Поява цієї праці саме у розпал Першої світової війни не можна вважати випадковістю. Адже вона була покликана окреслити повоєнне майбутнє Центрально-Східної Європи, в якій домінуватиме саме Німеччина. «Mitteleuropa» є прикладом політичного реалізму. Науман чудово розумів, що німці не можуть опанувати цей регіон в культурному відношенні (як це вже було у добу Середньовіччя або в Ранній Новий час). А тому німецьке домінування слід забезпечити інакше – шляхом створення в Центрально-Східній Європі блоку держав, які були б економічно інтегровані між собою і водночас перебували під егідою Німеччини. На думку Наумана, цей план відповідав національним інтересам низки дрібних народів регіону, які, за умови збереження довоєнної геополітичної конструкції, не мали б жодних шансів на хоча б мінімальне самовизначення. Відлуння «Mitteleuropy» можна почути в сучасних наукових дискусіях і публіцистиці, в яких аналізується актуальний стан і майбутнє Центрально-Східної Європи. Серед іншого, рецепції ідей Наумана виринають в польському публічному просторі. Варто однак зазначити два, тісно пов’язані між собою, аспекти появи відповідної проблематики в публіцистичних текстах: 1) їх певна поверховість і тенденція до ототожнення “Mitteleuropy” з “німецькою гегемонією”; 2) вживання терміну “Mitteleuropa” виключно в негативному контексті. Досить часті звернення у сучасній публіцистиці до концепції Наумана (тобто – плану інтеграції Центрально-Східної Європи під німецьким верховенством) можна пояснити певними подібностями із нинішнім процесом євроінтеграції, головною рушійною силою і осердям якого вважається Німеччина.

Ключові слова: Німеччина, Польща, Фрідріх Науман, Перша світова війна, Центральна Європа.

 

The article is devoted to the outline of the Mitteleuropa concept and it’s daily reception in Poland. The text begins with a short presentation of the Friedrich Naumann’s biography and his political views. Special attention has been paid to the I world war period and to the influence of this conflict on Naumann’s Mitteleuropa idea. The author explains that "Mitteleuropa" was a specific German plan for the Middle and Eastern Europe, which was based on the german hegemony in this part of the world. Naumann proposed a creation of a group of countries which would have been a part of the german "economic space". According to Naumann, economic influence was a fundament of political influence of the German Reich in the Middle and East Europe after the I world war. The book «Mitteleuropa» became a bestseller in Germany. Thanks to this success Naumann’s idea was widely discussed also by ordinary people and found a place in the social awarness. In modern Poland this idea became a symbol of the Germany’s desire of domination in Europe. Very often name “Mitteleuropa” is used as keyword which symbolize polish fear of the german power. Especially after the Poland’s accesion to the European Union the journalists and politicians (mainly from the right wing) have been used comparison between German ambitions from the beginning of the XX century and daily position of this country in the European Union.

Key words: Germany, Poland, Friedrich Naumann, I world war, Middle Europe.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Winkler H.A. Długa droga na zachód. Dzieje Niemiec 1806-1933. – T.1. – Wrocław, 2007.

Wolff-Powęska A., Schulz E. Przestrzeń i polityka w niemieckiej myśli politycznej // Przestrzeń I polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej / red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz. – Poznań, 2000.

Simms B. Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV-XXI wieku. – Poznań, 2015.

Czapliński M. Niemiecka polityka kolonialna. – Poznań, 1992.

Ratzel F. Geografia polityczna // Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej / red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz. – Poznań, 2000.

Partsch J. Mitteleuropa. Die Länder und Völker von den Westalpen und dem Balkan bis an den Kanal und das Kurische Haff. – Gotha, 1904.

Weber A. Rozważania na temat niemieckiego posłannictwa // Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej / red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz. – Poznań, 2000.

Pajewski J. Pierwsza wojna światowa 1914-1918. – Warszawa, 1998.

Pajewski J. "Mitteleuropa". Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie I wojny światowej. – Poznań, 1959.

Naumann F. Mitteleuropa. – Berlin, 1916.

Chodorowski J. Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru 1890- 1945. – Opole, 1972.

Geiss I. Tzw. Polski Pas Graniczny. Przyczynek do niemieckiej polityki wojennej w czasie I wojny światowej. – Warszawa, 1964.

Dmitrów E. Niemieckie plany integracyjne w Europie w I poł. XX wieku // Rola Niemiec w procesie integracji Europy z Polską / red. J. Holzer, J. Fiszer. – Warszawa, 2001.

Goworowska-Puchala I. Mitteleuropa. Rdzeń starego kontynentu. – Toruń, 1996.

Nowakowski J.M. Cień Mitteleuropy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-12-2007/Spoleczenstwo/Cien-Mitteleuropy, dostęp: 1.02.2018.

Morawski I. Mitteleuropa rośnie jakna drożdżach. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/mitteleuropa-rosnie-jak-na-drozdzach/, dostęp: 1.02.2018.

Prof. Kik: Unia Europejska to dla Niemiec realizacja koncepcji Mitteleuropy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://telewizjarepublika.pl/prof-kik-unia-europejska-to-dla-niemiec-realizacja-idei-mitteleuropy,54272.html, dostęp: 1.02.2018

Niemcy zastępują Unię Europejską Projektem Mitteleuropa. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gefira.org/pl/2016/11/30/niemcy-zastepuja-unie-europejska-projektem-mitteleuropa/,dostęp:1.02.2018.

Eberhardt P. Geneza niemieckiej koncepcji "Mitteleuropy // Przegląd Geograficzny. – 2005. – Т. 77. – Z. 4.

Feichtinger J. Zwischen Mittel- und Zentraleuropa. Oder: Vom politisch uberformten Raum zum heuristischen Konzept // "Mitteleuropa" Geschichte eines transnationalen Diskurses im 20. Jahrhundert / red. J. Lajarrige, W. Schmitz, G. Zanasi. – Dresden, 2011.

Le Rider J. "Mitteleuropa" jako środkowoeuropejskie miejsce pamięci // Pamiętnik Literacki. – Т. 104. – Nr 4.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2601694

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.