ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ (1991–2001 РР.)

Г. В. Скрипчук

Анотація


У статті аналізується система прийняття концептуальних рішень органами державної влади, щодо основних напрямів культурної політики в перші роки побудови незалежної української держави (1991-2001 рр.).

Ключові слова: культура, культурна політика, культурна сфера, органи державної влади, культурне будівництво, законодавча база.

 

В статье анализируется система принятия концептуальных решений органами государственной власти относительно основных направлений культурной политики в первые годы построения независимого украинского государства (1991-2001гг.).

Ключевые слова: культура, культурная политика, культурная сфера, органы государственной власти, культурное строительство, законодательная база.


This article analyzes the conceptual system of decision-making by public authorities, on the main areas of cultural policy in the early years of the creation of an independent Ukrainian state (1991-2001 years).

Key words: culture, cultural policy, cultural, public authorities, cultural construction, legislation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабич В. Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє / В.Бабич // Бібліотечний вісник. – 1998. – №1.

Башук О. Майбутнє бібліотек / О.Башук // Вісник Книжкової палати. – 2000. – №12.

Животовська В. Інформаційна і соціальна діяльність бібліотеки – наріжні камені її престижу / В.Животовська // Бібліотечна планета. – 2000. – №3.

Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Указ Президента України № 950/2001 від 10 жовтня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – №41.

Порядок узгодження тематичних планів виробництва фільмів в Україні за рахунок бюджетних коштів // Офіційний вісник України. – 1997. – Число 38.

Про Академію мистецтв України. Указ Президента України від 14 грудня 1996 р. // Державний Вісник України. – 1996. – №11-12.

Про відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва. Указ Президента України від 4 січня 1995 р. // Державний Вісник України. – 1995. – №1-2.

Про вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка. Указ Президента України № 940/2000 від 1 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №31.

Про день українського кіно. Указ Президента України № 52/96 від 12 січня 1996 р. // Державний Вісник України. – 1996. – №1.

Про державну підтримку національних творчих спілок України. Указ Президента України №913/2000 від 24 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №30.

Про Державну програму розвитку національного книговидання та преси на період до 2000 року. Указ Президента України від 28 лютого 1995 р. // Державний Вісник України. – 1995. – №3-4.

Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження. Указ Президента України№1217/2000 від 9 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №46.

Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії для створення і реалізації творчих проектів. Указ Президента України №127/99 від 6 лютого 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №6.

Про Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002–2005 роки. Указ Президента України № 1092/2001 від 15 листопада 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – №47.

Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України. Указ Президента України №490/2000 від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №13.

Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України. Указ Президента України №489/2000 від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №13.

Про Основні напрями розвитку кінематографії в Україні на період до 2005 р. Указ Президента України № 1070/2000 від 14 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №38.

Про Положення про Державний комітет архівів України. Указ Президента України № 486/2000 від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №12.

Про положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури. Указ Президента України № 341/96 від 13 травня 1996 р. // Державний Вісник України. – 1996. – №5-6.

Про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1995 року. Указ Президента України від 7 березня 1995 р. // Державний Вісник України. – 1995. – №5-6.

Про створення літературно-мистецького літопису «Золотий фонд України». Указ Президента України № 1459/99 від 12 листопада 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №46.

Про чисельність членів Академії мистецтв України. Указ Президента України № 1262/2000 від 27 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №48.

Прокошева Т. Державна політика в галузі бібліотечної справи на сучасному етапі / Т.Прокошева // Бібліотечна планета. – 1998. – №1.

Прокошева Т. Майбутнє публічних бібліотек та їх роль в інформаційному суспільстві / Т.Прокошева, Г.Воскресенська // Бібліотечна планета. – 2000.

Сводные указатели нормативных правовых актов Украины. – 1996. – №4: Хронологический указатель нормативных актов Президента Украины за 1991-1995 гг. – К.: Б.и., 1996. – 94 с.

Федорук О. Зберегти пам'ять: Робота Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України / О. Федорук // Українська культура. – 1998. – №2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.