ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ (1992-2012 РР.)

Т. Л. Жихарєва

Анотація


Стаття присвячена українсько-німецькій співпраці в сфері права, проаналізовано роль німецького Фонду міжнародного правового співробітництва (ФМПС) у розвитку двосторонньої співпраці.

Ключові слова: Німеччина, Україна, гранти, конференції, Фонд міжнародного правового співробітництва (ФМПС), законодавство.

 

Статья посвящена украинско-немецкому сотрудничеству в области права, проанализирована роль немецкого Фонда международного правового сотрудничества в развитии двухсторонней кооперации.

Ключевые слова: Германия, Украина, гранты, конференции, Фонд международного правового сотрудничества, законодательство.

 

The article is about Ukrainian-German cooperation in law. It analyzes the role of IRZ-Foundation in the development of double-sided cooperation.

Key words: Germany, Ukraine, grants, conferences, IRZ-Foundation, legislation


Повний текст:

PDF

Посилання


Яцишин М.М. Українсько-німецькі культурні зв'язки кінця 80-х -у 90-ті роки ХХ століття / М.М. Яцишин. – Луцьк: Вежа, 1999. – 204 с. – (Книгозбірня студента).

Химинець В.В. Українсько-німецькі відносини: політична, економічна та культурна співпраця (1998-2005рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В.В.Химинець. – Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – К., 2007.– 20 с.

Солошенко В.В. Українсько-німецькі відносини у 90-х роках ХХ століття. Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В.В. Солошенко. – Київ: Славістич. ун-т., 2005. – 20 с.

Культурне співробітництво // Галузевий державний архів МЗС України.– Ф.1.– Оп.4.– Спр.6986.

Rheinland-Pfalz: Ukraine/IRZ // BDVR-Rundschreiben. – 2012. – №3. – S.132-138.

Культурне співробітництво // Галузевий державний архів МЗС України. – Фонд 1. – Опис 4. – Справа 7036.

Osadczuk-Korab, B. Die Außen- und Innenpolitik der Ukraine in jüngster Zeit // Russland und Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion. – Berlin: Duncker und Humblot, 1996. – S.164-165.

Weißbuch 1994. Weißbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr. – Bonn: Bundesministerium der Verteidigung, 1994. – 70 s.

Спільна заява Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина про посилення співробітництва для підтримки процесу реформ в Україні // Галузевий державний архів МЗС України. – Ф. №2. – Оп.6. – Спр.755.

Сорока М. Етапна подія на шляху співпраці. Українсько-німецькі консультації в оцінках і коментарях // Урядовий кур’єр. – 1998. – №103 (1287). – С.5.

Спільна українсько-німецька Заява// Галузевий державний архів МЗС України. – Фонд №2. – Опис. 6. – Справа 2449.

Як уникнути розбіжностей у тлумаченні? // Юридична газета. – 2003. – №10(10). – 25 листопада.

Про парламентські слухання у Верховній Раді з питання "Співробітництво України та Німеччини" 16 листопада 2005 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

Паращук М. Парламентські слухання// Юридична газета. – 2005. – №22(58). – 28 листопада.

Кривицька Ю. Бар'єри для інвестицій: долати чи ні? // Юридична газета. – 2005. – №22(58). – 28 листопада.

Німецькі проекти правового дорадництва в Україні[Електронний ресурс] //Режим доступу: http://www.kiew.diplo.de

Die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. – Jahresbericht. – 2007. – S.51-54.

Зустріч з делегацією Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва у Вищому адміністративному суді України [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua

Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва відзначив 20-річчя своєї діяльності [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua

Ukraine - bilaterale Tätigkeit [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.irz-stiftung.de/stiftung--projekte/osteuropa/ukraine/ukraine-1-64.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.