ДІЯЛЬНІСТЬ Я.П. РЯППО В ДЕРЖАВНОМУ АПАРАТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УСРР У 1920-ТІ РОКИ

О. С. Пилипенко

Анотація


У статті розглядаються основні етапи та напрями діяльності Я.П.Ряппо на посаді заступника народного комісара освіти УСРР, його внесок у становлення та розвиток радянської системи освіти у 1920-ті роки.

Ключові слова: радянська влада, система освіти, Народний комісаріат освіти УСРР, реформа освіти,професійна освіта.

 

В статье рассматриваются основне этапы и направления деятельности Я.П.Ряппо в должности заместителя народного комиссара образования УССР,его вклад в становление и развитие советской системы образования в 1920-е годы.

Ключевые слова: советская власть, система образования, Народный комиссариат образования УССР, реформа образования, професиональное образование.

 

The article outlines the main stages and activities of Ya.P.Ryappo as Deputy National Commissioner of Education USSR, its contribution to the establishment and development of the Soviet educational system in the 1920s.

Key words: the Soviet government, the educational system, USSR People's Commissariat of Education, educational reform, professional education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Виговський М. Ян Ряппо:Реформатор системи освіти в Україні 1920-х років / М.Виговський // Пам'ять століть. – 2004. – №2. – С.79-88.

Липинський В.В. Становлення і розвиток нової освіти в УСРР у 20-ті роки / В.В.Липинський. – Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000. – 247с.

Лікарчук І.Л. Міністри освіти України: В 2-х т. – Т.1 (1917–1943рр.) / І.Л.Лікарчук. – К.:Видавець Ешке О.М., 2002. – 328 с.

Ряппо Я.П. Реформа высшей школы на Украине в годы революции (1920-1924): Сборник статей и докладов / Я.П.Ряппо. – Х.: Госиздат, 1925. –145 с.

Ряппо Я.П. Система народної освіти на Україні.Соціяльне виховання, професійна освіта й наука. / Я.П.Ряппо. – Х.: Держвидав, 1927. – 141 с.

Ряппо Я.П. Радянська професійна школа, її місце і значення у системі освіти і у нашому народному господарстві / Я.П.Ряппо. – Х., 1926. – 96 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.