НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПОЛЬЩІ У 1990-2004 РР.

А. В. Беззубенко

Анотація


У статті аналізуються форми і методи діяльності Фонду Польсько-Чехо-Словацької Солідарності і Фонду польської науки, визначається місце і значення їх діяльності для розвитку польської науки, просвіти дітей і молоді, підтримки незалежних засобів масової інформації.

Ключові слова: неурядова організація, науково-просвітницька діяльність, грант, міжнародне наукове співробітництво.

 

В статье анализируются формы и методы деятельности Фонда Польско-Чешско-Словацкой Солидарности и Фонда польской науки, определяется место и значение их деятельности для развития польской науки, просвещения детей и молодежи, поддержки независимых средств массовой информации.

Ключевые слова: неправительственная организация, научно-просветительская деятельность, грант, международное научное сотрудничество.

 

The article analyzes the forms and methods of the Foundation for Polish-Czech-Slovak Solidarity and Foundation the Polish science, the place and importance of their activities for the development of Polish science, education of children and young people, support for independent media.

Keywords: non-governmental organization, scientific and educational activities, grant, international scientific cooperation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fnp.org.pl/

Fundacja na Rzecz Nauki polskiej. – Warszawa: Leopoldium, 1994. – 129 s.

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Organizacja pożytku publicznego [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spczs.engo.pl

Obywatele dyplomaci Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej / Pod red. Małgorzaty Kaute i Janusza Okrzesika. – Bielsku-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Stowarzysszenie Instytut Południowy, 2009. – 146 s.

Raport roczny 2004: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. – Warszawa, 2005. – 110 s.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2002. – Warszawa: Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, 2003. – 13 s.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiejza rok 2003. – Warszawa: Fundacjа Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, 2004. – 14 s.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2004. – Warszawa: Fundacjа Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, 2005. – 22 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.