ЮРИДИЧНЕ СТАНОВИЩЕ СПАДКОВОГО ДВОРЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КІНЦІ XVIIІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

М. В. Луценко

Анотація


Стаття присвячена аналізу правового становища дворянства Російської імперії. У дослідженні зображено процеси юридичного закріплення привілеїв першого стану.

Ключові слова: дворянство, титул, чин, суспільство.

 

Статья посвящена анализу правового положения дворянства Российской империи. В исследовании показано процессы юридического закрепления привилегий первого класса.

Ключевые слова: дворянство, титул, чин, общество.

 

This article analyzes the legal status of the nobility of the Russian Empire. The study shows the processes of securing legal privileges of the first state.

Key words: the nobility, the title, the work of the society.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимов Е.В. Россия в XVIII - первой половине XIX в. / Е.В.Анисимов. – М., 1994. – 443 с.

ДАХО. Фонд 14. Оп.11. Спр.5, 114 арк.

ДАХО. Фонд 14. Оп.11. Спр.4, 10 арк.

ДАХО. Фонд 14. Оп.11. Спр.8, 13 арк.

ДАХО. Фонд 14. Оп.11. Спр.10, 121 арк.

ДАХО. Фонд 14. Оп.11. Спр.11, 21 арк.

ДАХО. Фонд 14. Оп.11. Спр. 6, 48 арк.

Полное собрание законов Российской империи. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1830. – Т.15. – №11444. – 441 с.

Полное собрание законов Российской империи. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1830. –Т.18. – №12949.– 541 с.

Романович-Славатинский A.B. Дворянство в России от начала XVIІІ века до отмены крепостного права / A.B.Романович-Славатинский. – СПб., 1870. – Т.1. – 594 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.