ОСВІТА В СЕЛІ МИКОЛО-КОМИШУВАТА КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1885-2012)

С. М. Луньов

Анотація


В даній роботі досліджується виникнення та становлення освіти в селі Миколо-Комишувата Красноградського району Харківської області в період з 1885 року (заснування першої школи) до сьогодення. Розглядається реорганізація освітніх навчальних закладів в період правління різних влад на території України: імперіалістичної, комуністичної та демократичної.

Ключові слова: село Миколо-Комишувата, земське початкове училище, церковнопарафіяльна школа, 7-річна школа, НСШ, ЗОШ, НВК.

 

В данной работе исследуется возникновение образования в селе Николо-Камышеватая Красноградского района Харьковской области с 1885 года (основание первой школы в селе) до наших дней. Рассматривается реорганизация учебных заведений в период правления различных властей на территории Украины: империалистической, коммунистической и демократической.

Ключевые слова:село Николо-Камышеватая, земское начальное училище, церковно-парафиальная школа, 7-летняя школа, УСШ, ООШ, УВК.

 

In this work is investigated beginning and formation of education in village Mykolo-Komyschywata from foundation first peasant school in 1885 fill nowdays. Reorganization of educational institutions in periods of direction different dominitions in Ukraine (imperialism, communism, democratism) is examined.

Key words: Mykolo-Komyschywata, Zemstvo initial school, church school, 7-year school, educational high school, comprehensive school, teaching and educational complex.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голуб О.О. Красноград / О.О.Голуб. – Х., 1963. – 89 с.

Губський П. Енциклопедія освіти Валківщини. – Т.2 /П. Гунський. – Х., 2012.– С.89.

Мариненко Д. Нарис з історії Красноградщини / Д.Мариненко. – Х., 1992. – 112 с.

ДАХО. – Ф.304. – Оп.1. – Спр.246. – Арк.164-165.

ДАХО. – Ф.304. – Оп.1. – Спр.246а. – Арк.54.

ДАХО. – Ф.304. – Оп.1. – Спр.246а. – Арк.166.

ДАХО. – Ф.307. – Оп.1. – Спр.3. – Арк.2-7.

ДАХО. – Ф.481. – Оп.1. – Спр.49. – Арк. 31.

ДАХО. – Ф.Р-101. – Оп.1. – Спр.69. – Арк.128.

ДАХО. – Ф.Р-115. – Оп.2. – Спр.5. – Арк.249.

ДАХО. – Ф.Р-523. – Оп.1. – Спр.102. – Арк.2-4 зв.

Спогади старожилів села /Рукопис. – Із власного архіву Луньова С.М. – 112 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.