ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ЖІНОЧОЇ СЕКЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

І. П. Ткачук

Анотація


У статті проаналізовано діяльність жіночої секції на Кременеччині. Визначено становлення та розвиток жіночої організації, її основні етапи та напрямки роботи.

Ключові слова: жіноцтво, праця, гуртки, діти, Кременець.

 

В статье проанализирована деятельность женской секции на Кременеччине. Определены становление и развитие женской организации, ее основные этапы и направления работы.

Ключевые слова: женщины, труд, кружки, дети, Кременец.

 

The article analyzes the activities of women's sections at Kremenets. Determined the formation and development of women's organization, its main stages and directions.

Key words: womenfolk, work, clubs, kids, Kremenets.


Повний текст:

PDF

Посилання


Держархів Тернопільської обл., ф.348. Товариство «Просвіта», оп.1, спр.25, арк.74.

Держархів Тернопільської обл., ф.348. Товариство «Просвіта», оп.1, спр.356, арк.32.

Держархів Тернопільської обл., ф.348. Товариство «Просвіта», оп.1, спр.357, арк.65.

Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю: Монографія / М.Дядюк. – Львів: Астролябія, 2011. – 368 с.

Коновалова О. В. Найдавніші зображення людини в декоративному мистецтві України / О.Коновалова. – Львів, 2007. – №1-2. – С.149.

Павлюк І. У чому голгофа православ’я в Польщі / І.Павлюк, М.Мартинюк // Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2005. – 428 с.

Чернихівський Г. Портрети пером / Г.Чернихівський. − Кременець, 2001.

Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності. − Кременець, 1999.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.