ІСТОРІЯ ВІЗАНТІЇ ХІІ СТОЛІТТЯ У ТВОРАХ ЇЇ ІСТОРИКІВ

О. В. Миловидова

Анотація


Стаття присвячена проблемі розвитку історичної думки Візантії у ХІІ столітті, особливостям візантійських хронік та мемуарів того часу та їх відмінностям від історичних творів попередньої епохи.

Ключові слова: історіографія, джерело, мемуари, хроніка.

 

Статья посвящена проблеме развития исторической мысли Византии в XІІ веке, особенностям византийских хронік и мемуаров того времени и их отличиям от исторических трудов предыдущей эпохи.

Ключевые слова: историография, источник, мемуары, хроника.

 

The article is devoted to the problem of development of the historic thought of Byzantium in the XІІ centuries, to the features of Byzantine historic texts of that time and their differences from historic works XI century.

Keywords: historiography, source, memoir, chronicles.


Повний текст:

PDF

Посилання


Две византийские хроніки: «Псамфийская хроника», «Взятие Солуни» Иоана Камениста / Пер. и коммент. А.П.Каждана. – М.: Восточная литература, 1959. – 221 с.

Каждан А.П. Византийский публицист XII века Евстафий Солунский // Византийский временник. – 1968. – Т.29. – С.62-74.

Культура Византии. Вт. пол.VII-XII в. / Под ред. З.В.Удальцовой и Г.Г.Литаврина. – М.: Наука, 1989. – 678 с.

Любарский Я.Н. Византийские историки и писатели / Я.Н.Любарський. – СПб.: Алетейя, 1999. – 326 с.

Удальцова З.В. Византийская культура / З.В.Удальцова. – М.: Наука, 1968. – 398 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.