АКАДЕМІК Ф.І. ШМІТ В ІСТОРІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНІ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ТВОРЧА ДОЛЯ ВЧЕНОГО В ПЕРІОД 1917–1924 РР.

В. Т. Петрикова

Анотація


Досліджено особливості наукової діяльності професора Харківської наукової школи, педагога, організатора наукового процесу Ф.І.Шміта з позицій історії інтелігенції в 20-ті роки ХХст. вУкраїні.

Ключові слова: наука, теорія, емпірика, мистецтво, наукова школа, академія наук, революція, соціум.

 

Исследованы особенности научной деятельности профессора Харьковской научной школы, педагога, организатора научного процесса Ф.И.Шмита с позиций истории интеллигенции в 20-е годы ХХ ст. в Украине.

Ключевые слова: наука теория, эмпирика, искусство, научная школа, академия наук, революция, социум.

 

Рeculiarities of scientific activity of Professor of Kharkov Scientific School, teacher, organizer of the scientific process of F.I.Schmitt from the perspective of the history of intellectuals in 20th of ХХ of item in Ukraine.

Keywords: science theory, empirics, art, scientific school, Academy of science, revolution, society.


Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв В.А. Федор Иванович Шмит. – К.: Наукова думка, 1992. – 213 с.

Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харкова: Биогр. словарь. – Х., 1998. – С.695-697.

Історія Академії наук України. 1918-1923. Документи і матеріали. – К.: наукова думка,1993. – 375 с.

Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К., Едмонт,1992. – 176 с.

Кулаев К. Ф.И.Шмит как теоретик эстетического воспитания // Искусство. – 1988. – №7. – С.34-36.

Морозова И. Находка в библиотеке // Красное знамя. – 1987. – 3 июля.

Словник митців-педагогів України у світі (1850-1950 рр.) / Упоряд. Р.Шмагало. – Львів: Українські технології, 2002. – 144 с.

ЦНБ ХНУ ім. В.Каразіна. Відділ рідкісних видань. Фонд №986-р, 1845/с. (33 л.).

Чишко В. Біографічна традиція та наукова біографія і історії і сучасності України. – К.: БМТ, 1996. – 238 с.

Шестаков В.П. История истории искусств. От Плиния до наших дней. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 304 с.

Шестаков В.П. Трагедия изгнания. Судьба Венской школы истории искусств. – М, 2005.

Шмит Ф.И. Законы истории. Введение к курсу всеобщей истории искусств. Вып.1 – Х., 1916. – 196 с.

Шмит Ф.И. Искусство древней Руси Украины – Х.: Союз. – 111 с.

Шмит Ф.И. Искусство – его психология, его стилістика, его эволюция. Х.: Союз, 1919. – 328 с.

Шмит Ф.И.Искусство как предмет обучения. – Х., 1923. – 63 с.

Шмит Ф.И. Искусство. Основные проблемы теории и истории. – Ленинград, 1924. – 184 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.