ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Я. М. Кунденко, М. О. Білостоцький

Анотація


У статті дається визначення поняття «цінність» та характеристика історичних етапів становлення духовних цінностей людини інформаційного суспільства. Виявлено, щодуховний розвиток особистості – процес індивідуально-особистісного залучення до духовної культури суспільства, оволодіння загальнолюдськими, соціокультурними, національними цінностями і досвідом людства в процесі духовно-практичної діяльності та самостійного творчого розвитку кожної особи. Проблема цінностей, в широкому значенні, завжди виникає в епохи знецінення культурної традиції та дискредитацій ідеологічних засад суспільства. Розуміння цінностей змінюється відносно різних історичних періодів розвитку культури. В період Античності відсутнє чітке розуміння своєрідності людини в світі, істина і цінність не відокремлені один від одного. В часи Середніх віків йшлося про релігійні цінності, оскільки людина існувала в ім'я Бога. Філософи Нового часу виділили розум як головну рису людини. Всепоглинаючий інтерес до істини затемнював проблему цінностей. В німецькій класичній філософії І. Кант «відокремив» істину, красу і благо. Істиною займається розум, а цінністю - розумна воля. Для філософів ХХ століття проблема цінностей виходить на перший план, тому що головною проблемою постає екзистенціальне буття людини та «людино-орієнтована» істина. Розподіл цінностей людини сучасного інформаційного суспільства проводиться щодо суб'єкта та способу поціновування: фізичні, які задовольняють базові потреби суб'єкта, спрямовані на чуттєво дану реальність, що має одиничний, безпосередній та матеріальний характер;соціо-психологічні, які задовольняють особливі, опосередковані та ідеальні потреби суб'єкта, спрямовані на метафізичну чи віртуальну реальність, що існує у свідомості людини; духовні цінності, які задовольняють всезагальні та трансцендентальні потреби суб'єкта за допомогою творчої діяльності узагальнюючого мислення по створенню естетичні ідеалів; релігійних уявлень; наукових теорій; філософських категорій.

Ключові слова


цінності; духовні цінності; інформаційне суспільство; культура; духовний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Boryshevsky M. Spiritualvaluesas a determinant of civiceducation of the individual / M. Boryshevsky // Valuesofeducationandupbringing: scientificmethod. zb. / fored. OV Sukhomlinskaya. - Kyiv: Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 1997. P. 21-25.

Vyshnevsky O. Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy: textbook. way. / O. Vyshnevsky. Drogobich: Kolo, 2003. 528 p.

Durkheim E. Valuableand "real" judgments / E. Durkheim // Sociol. research. 1991. № 2. P. 17-26.

Zdravomyslov AG Needs. Interests. Values / AG Zravomyslov. М.: Политиздат, 1986. 223 с.

Karlova VV Spiritualvaluesinthestructureofnational selfconsciousness: Ukrainianrealities [Electronicresource] / VV Karlova // Statemanagement: theoryandpractice: electron. Science. profession. kind. 2010. № 1. Access mode: http://academy.gov.ua/ej/ej11/ txts / 10kvvsur.pdf.

Parsons T. Generaltheoreticalproblemsofsociology / T. Parsons // Sociologytoday. M., 1965. - P. 30.

Kluckhon C., Strodtbeck F. L. Variations in value orientation. – Evanston, IL : RowPeterson, 1961.
DOI: https://doi.org/10.34142/2313-2345.2020.57.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.