ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОСОБНИЦТВА ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. В. Плотнікова, О. О. Коваленко

Анотація


Повномасштабна збройна агресія росії проти України, що розпочалась
24 лютого 2022 р., активізувала наукові пошуки щодо кримінальної відповідальності за військові та воєнні кримінальні правопорушення, передбачені різними статтями Кримінального кодексу України, зокрема за недбале ставлення до військової служби (ст.425), образу честі й гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю (ст.435-1), за пропаганду
війни (ст.436), за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст.436-1) тощо. Також, варто акцентувати увагу на тому, що саме факт повномасштабної збройної агресії зумовив виникнення новел у Кримінальному кодексі України, які не могли пройти повз уваги науковців, зокрема, наприклад щодо виправдовування,
визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників. Безперечно, інтерес представляють новели щодо відповідальності за колабораційну діяльність. Метою статті є формування висновку щодо наявності чи відсутності соціальної обумовленості криміналізації пособництва державі-агресору. Автор пропонує звернутися до теоретичних передумов криміналізації суспільно небезпечних діянь з метою визначення того, чи були дотримані принципи криміналізації при встановленні кримінальної відповідальності за зазначене кримінальне правопорушення. Зауважено, що від час ухвалення рішення про криміналізацію пособництва державі-агресору, законодавцем не було враховано розробленого наукою кримінального права причинно-умовного комплексу, дотримання якого гарантує обґрунтовану, обумовлену криміналізацію суспільно небезпечних діянь. Зроблено висновок про відсутність соціальної обумовленості криміналізації пособництва державі-агресору.


Ключові слова


криміналізація, об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, істотна шкода, тяжкі наслідки, воєнний стан, особливий період, безпека, пока- рання, військові кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність, недбале ставлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавльов М. С. Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення: історико-правовий аспект: Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди: «Право». 2022. № 35. С. 47–52;

Кухар О.В. Щодо кримінально-правового аналізу об’єктивних ознак окремих новел кримінального законодавства, виникнення яких пов’язано з актом зовнішньої агресії проти України. Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г.С.Сковороди: «Право». Харків, 2022. Вип. 35. C. 33–40;

Мазепа С. Про криміналізацію пропаганди в умовах українсько-російської війни: вітчизняний та міжнародний досвід. Актуальні проблеми правознавства. 2022 3 (31). С.176-182. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1456/1503;

Шинкарьов Ю.В., Коваленко О.О. Правова характеристика поняття «глорифікація» як форми обктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.436-2 Кримінального кодексу України. Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди: «Право». Харків, 2022. Вип.36. С. 23-30. http://journals.hnpu.edu.ua/ index.php/law/article/ view/7940;

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки: Закон України від 14 квітня 2022 р. № 2198-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text;

Пояснювальна Записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1247318;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність: Закон України від 3 березня 2022 року № 2108-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#n12;

Борисов В.І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони. Методологічні проблеми правової науки. Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків, 13-14 грудня 2002 р. Харків: Право, 2003. С. 287-289;

Попович О. Принципи криміналізації: поняття, зміст та дотримання (на прикладі ст.110-2 КК України). Підприємництво, господарство і право. 2018. №4. С. 209–214. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/36.pdf.;

Денисов С.Ф., Сердюк П.П. Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони торгівлі людьми. Вісник Запорізького юридичного інституту №3, 2000. 312 с.;

Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. Монографія: Харків: вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2001. 384 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.