Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 39 ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВПЛИВУ НА СУБ’ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Ворожбіт-Горбатюк
 
№ 36 ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВІСНУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ Анотація   PDF
Н. В. Новіченко
 
№ 27 ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 39 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Анотація   PDF
Р. А. Булава
 
№ 30 ІННОВАЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
К. М. Врублевська-Місюна
 
№ 35 ІНСТИТУТ ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ Анотація   PDF
Є. О. Коновальчик
 
№ 38 ІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF (Ukrainian)
О. В. Гомон
 
№ 32 ІНТЕРЕС ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА КАТЕГОРІЯ, ЩО ВИЗНАЧАЄ СПРЯМОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
К. В. Гапочка
 
№ 26 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СХИЛЯННЯ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ Анотація   PDF
Р. В. Доля
 
№ 28 ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН (ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД) Анотація   PDF
Д. С. Попій
 
№ 27 АДВОКАТ ЯК ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ПЕВНИМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ Анотація   PDF
М. Д. Ждан
 
№ 30 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
С. С. Сердюк
 
№ 37 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. А. Задихайло
 
№ 39 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРИ ЗМІНІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
Т. Г. Головань, О. М. Пономаренко
 
№ 37 АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
М. В. Шульга, А. М. Шульга
 
№ 29 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТАМ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. А. Задихайло
 
№ 39 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. А. Задихайло
 
№ 29 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЩО ВІДБУВАЮТЬ ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Анотація   PDF
О. М. Кабанов
 
№ 28 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. А. Задихайло
 
№ 27 АЛІМЕНТНИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Анотація   PDF
О. М. Пономаренко
 
№ 27 АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
В. І. Лозо, В. О. Процевський
 
№ 39 БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВʼЯЗАНИХ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ПЕРІОД ЗАГАЛЬНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
М. А. Ністор
 
№ 34 ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ Анотація   PDF
К. О. Мешкова
 
№ 35 ВБИВСТВО, ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА ЧИ ІНСЦЕНУВАННЯ САМОГУБСТВА? МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ Анотація   PDF
М. Г. Корабель, Т. А. Павленко
 
№ 29 ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОКРЕМИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. О. Полянський
 
1 - 25 з 266 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>