ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДБАВОК І ДОПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ У ПЕРІОД РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Н. О. Резенкіна

Анотація


Метою статті є характеристика стану правового регулювання надбавок
і доплат освітянам у період режиму воєнного стану. Наголошується, що заробітна плата працівників освіти, з одного боку, є метою реалізації права на працю освітянами, а з іншого – оцінкою праці останніх, яку дає держава, лакмусовим папірцем важливості формування для неї молодого освіченого покоління. Підсумовується, що, по суті, уже вкотре відкладається підвищення розмірів заробітної плати педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників. Зупинення дії Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. передбачає тільки чергове зупинення положень щодо запланованого Законом «Про освіту» 2017 р., підвищення розмірів посадових окладів педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників із 1 січня 2023 р., але зупинення нарахування та виплати доплат і надбавок це не   стосується.


Ключові слова


заробітна плата, надбавки, доплати, працівники освіти, наукові працівники, педагогічні працівники, науково-педагогічні працівники, режим воєнного стану

Повний текст:

PDF

Посилання


Про освіту. Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text;

Освітній омбудсмен закликав владу усунути порушення прав педагогів під час виплати зарплати. Нова українська школа. 20.06.2022. URL: https://nus.org.ua/news/osvitnij-ombudsmen-zaklykav-vladu-usunuty-porushennya-pravpedagogiv-pid-chas-vyplaty-zarplaty/;

Лиманський П.П. Окремі питання правового регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників в умовах воєнного стану. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : тези доповідей та наукових повідомлень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року) / уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. С. 99–102;

Подорожній Є.Ю. Проблеми оплати праці працівників в реаліях сьогодення. Актуальні проблеми захисту прав громадян України на працю та соціальний захист на шляху до Євроінтеграції : тези доп. та наук. повідомл. учасників XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 жовт. 2022 р.) / уклад. О. Г. Середа, О. М. Ярошенко, О. В. Соловйов; за ред. О. Г. Середи. Харків, 2022. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle. С. 82–85;

Конституція України. Закон України від 28.06.1996. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0% B2%D1%80#Text;

Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. №1411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2022-%D0%BF#Text/;

Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2019-%D0%BF#Text.

Інфляція за підсумками року не перевищить 30%. Укрінформ. 09.12.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3631173-inflacia-zapidsumkami-roku-ne-perevisit-30-minekonomiki.html;

Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1391. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-2021-%D0%BF#Text;

Про оплату праці. Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text;

Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.