СТРОКИ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

О. В. Гоц-Яковлєва

Анотація


Стаття є спробою вирішення питань, пов’язаних з визначенням місця строків, які застосовуються у праві соціального забезпечення, в системі юридичних фактів. Для досягнення цієї мети наведене визначення строку через поняття юридичного факту, проаналізовано класифікацію юридичних фактів за вольовою ознакою на події та дії, доведено доцільність віднесення строків до фактів-подій абсолютних чи відносних в залежності від впливу суб’єктів на початок перебігу цих строків.

Ключові слова: строк у праві соціального забезпечення, система юридичних
фактів, класифікація юридичних фактів, факти-дії, факти-події, строки-періоди, строки-моменти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Єременко Л.В. Роль та місце строків в законодавстві України про працю: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Луганськ, 2009. 20 с.;

Сташків Б.І. Строки у праві соціального забезпечення: навчальне видання. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 88 с.;

Вишневецька С.В. Строки у трудовому праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук. К.: Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 1996. 20 с.;

Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю., Семенюта Н.Н. Трудовое процедурно-процесуальное право. Воронеж, 2002. 128 с.;

Сташків Б.І. Строки у праві соціального забезпечення. Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: зб. матеріалів круглого столу. 2008. С. 10–25;

Вишневецька С.В. Строки в трудовому праві. Чернівці : Рута, 1996. 208 с.;

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 184 с.;

Гражданское право: В 2 т. Том I. Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М.: Издательство БЕК, 1998. 816 с.;

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 412 с.;

Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе: учеб.-практ. пособие. М., 2005. 224 с.;

Гоц-Яковлєва О.В. Визначення строків у праві соціального забезпечення України. Збірник наукових праць Харківського педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2018. Вип. 28. С. 25–30.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.