ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ

О. І. Лисяк

Анотація


Досліджено існуючі нормативно-правові акти з питання приватизації землі. Запропоновано можливі тенденції удосконалення чинного законодавства України в цій сфері з метою подолання виявлених прогалин.

Ключові слова: приватизація, земельна ділянка, громадянин, держава.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Земельний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14;

Закон України «Про особисте селянське господарство». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15;

Когут Н.Д. Правові аспекти приватизації земель в Україні. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 23–24 березн. 2007 р., Луцьк / уклад.: М.Л. Марченко, Н.М. Гончарові, В.В. Мачуха, С.С. Савич, І.Ф. Урина. Луцьк : Волинськ. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2007. С. 362–363.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.