ЩОДО ВИОКРЕМЛЕННЯ ОЗНАК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Ю. В. Шинкарьов

Анотація


У статті аналізуються наукові підходи до теоретичного виокремлення ознак спеціальних засад призначення покарання. Здійснюється дослідження їх змісту та пропонується авторський їх перелік.

Ключові слова: покарання, призначення покарання, засади призначення покарання, спеціальні засади призначення покарання, ознаки спеціальних засад призначення покарання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона В.С. Поняття спеціальних засад призначення покарання. Jurnalul juridic national: teorie și practică. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 3 (19). С. 162–165;

Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Л., 2005. 200 с.;

Мілашевич Я.С. Поняття та ознаки спеціальних засад призначення покарання. П’яті Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. Х.: Право. 2016. С. 171–172;

Хильченко А. Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Підприємництво, господарство і право. 2019. №3. С. 283–288.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.