СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

М. Г. Корабель

Анотація


Метою наукової статті є дослідження категорій кримінально-правового понятійного апарату з метою встановлення взаємозв’язку та співвідношення Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України. Автор звертає увагу, що кримінально-правовий понятійний апарат охоплює всі інститути кримінального права, містить всі терміни, закріплені в Кримінальному кодексі України. Взаємозв’язок термінології Загальної та Особливої частин варто дослідити шляхом розподілу понять на категорії. У науковій роботі виділено такі категорії кримінально-правового понятійного апарату: терміни винятково Загальної частини; терміни, які використовуються лише в Особливій частині КК України; терміни, які застосовуються як у Загальній, так і в Особливій частині КК України. Окремо розглядаються категорії понятійного апарату Особливої частини КК України.
Наголошується на тому, що в наукових працях розглядається питання вилучення понятійного апарату зі статей КК України, що, на думку автора, є неприпустимим.
Правовий аналіз категорій понятійного апарату дозволяє зробити висновки, що термінологія Кримінального кодексу знаходить своє відображення в усіх розділах та не може бути виокремлена, оскільки має тісний взаємозв’язок між Загальною та Особливою частинами КК України.


Ключові слова


кримінально-правовий понятійний апарат, термін та терміноло-гічний обіг КК України, співвідношення понятійного апарату частин КК України, взаємо-зв’язок понять між Загальною та Особливою частинами КК України, категорії понятійного апарату.

Повний текст:

PDF

Посилання


Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 254 с.;

Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/2341-14 (дата звернення: 15.09.2021);

Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія. Київ: Атіка, 2003. 144 с.;

Навроцький В. О. Наскрізні та відособлені поняття кримінального права України. Право України. 2020. № 2. С. 81–86;

Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 15.09.2021);

Коханюк Т. С. Системне тлу-мачення кримінального закону: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 264 с.;

Сухонос В. В. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Суми: Університетська книга. 2016. 375 с.;

Борисов В. І. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її кримінально-правовий напрям. Право України. 2012. № 1–2. С. 232;

Панов М. І. Понятій-ний апарат кримінального права та його наукове і практичне значення. Харків: Право, 2018. 48 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.