ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУТЕНЕРСТВА ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

А. В. Плотнікова

Анотація


У статті аналізуються питання соціальної зумовленості норм права, зокрема соціальної зумовленості декриміналізації сутенерства. Було запропоновано переос-мислити усталені погляди на проституцію та діяльність, що її забезпечує. Автор дійшов висновків щодо доцільності декриміналізації дій особи з забезпечення заняття проституцією іншою особою та зведення до належної якості закону про кримінальну відповідальність для відповідності його суспільним потребам

Ключові слова


громадський порядок, моральність, криміналізація, декриміналізація, сутенерство, соціальна обумовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2002. 640 с.;

Ландіна А. В. Кримінально-правові проблеми відповідальності за деякі злочини проти статевої моральності (ст. 302 Кримінального кодексу України). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ: науково-теоретичний журнал. Вип. 2. Луганськ, 2007. С. 111–118;

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12020220000001074 від 01.09.2020;

Шендрик В. В. Кримінально-правова характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією як одна з підвалин протидії злочинності. Форум права. 2015. № 1. С. 366–370;

Олефір А. Ю. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією: особливості, проблеми та відповідальність. Scientific journal «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». 2019. № 4. С. 208–210;

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми Київ: Атіка, 2005. 332 с.;

Борисов В. І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони. Методологічні проблеми правової науки: матеріали Міжнародної наук.конф., 13–14 грудня 2002 р. Харків : Право, 2003. С. 287–289.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.