СПІВВІДНОШEННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ТА МІЖНАРОДНОГО ЗВИЧАЮ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

І. М. Ковальчук

Анотація


Як відомо, у міжнародному публічному праві відсутня ієрархія джерел права. Однак в практиці виникають спірні ситуації, коли правовідносини підлягають правовому регулюванню різними джерелами права. Особливо це проявляється у випадку міжнародного звичаю та міжнародного договору.

Метою наукової статті є дослідження проблем співвідношення та взаємодії міжнародного договору та міжнародного звичаю в різних аспектах їх існування, а саме в аспектах їх виникнення, дотримання та застосування. У статті особливо детальна увага присвячена правовому аналізу проблематики співвідношення міжнародного договору та міжнародного звичаю в судовій практиці Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй. Аналізується зокрема справа про континентальний шельф Північного моря (1969 рік), а також справа про військову та напіввійськову діяльність у Нікарагуа та проти Нікарагуа (1986 рік).

На підставі аналізованих матеріалів автор статті дійшов висновку, що, по-перше, міжнародний договір може містити в собі звичаєві норми, які вже існували та діяли ще до його укладення; по-друге, міжнародний договір може бути останнім етапом у процесі формування звичаєвої норми; і, по-третє, міжнародний договір може запропонувати нові правові норми, які завдяки підтвердженню подальшою практикою суб’єктів міжнародного права можуть стати підґрунтям для створення нового міжнародного звичаю.

Крім того, робиться висновок, що міжнародні звичаї та міжнародні договори можуть існувати та діяти паралельно. Однак, навіть якщо договірна та звичаєва норми ідентичні за своїм змістом, а суб’єкти міжнародного права, які перебувають у спірних правовідносинах, зв’язані як одним, так й іншим джерелом права, з точки зору застосування цих ідентичних норм вони існують незалежно одна від одної.


Ключові слова


міжнародний договір, міжнародний звичай, міжнародне публічне право, джерело права міжнародного публічного права, судова практика Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuźniak B., Marcinko M., Ingelevič-Citak M. Organizacje międzynarodowe. Wyd. 5. Warszawa, 2017;

Wasiński M. Prawo międzynarodowe w zarysie. Skrypt wykładu. Łódź, 2014.

Majchrzak K. Prawo zwyczajowe jako źródło prawa Unii Europejskiej. URL: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/63632/16 _Kamila_Majchrzak.pdf.; 4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text.;

Czapliński W., Wyrozumska A. Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe. Wyd. 3. Warszawa, 2014;

Статут Міжнародного суду ООН від 26 червня 1945 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_010; 7. Filipek P., Kuźniak B. Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice. Wyd. 5. Warszawa, 2014;

Wolfke K. Zwyczaj w współczesnym prawie międzynarodowym. Wrocław;

Góralczyk W., Sawicki S. Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Wyd. 17. Warszawa, 2017;

Справа про континентальний шельф Північного моря (Данія проти Федеративної Республіки Німеччини, Голландія проти Федеративної Республіки Німеччини), рішення від 20 лютого 1969 року. URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf.;

Конвенція про континентальний шельф від 29 квітня 1958 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_179#Text.;

Bierzanek R., Symonides J. Prawo międzynarodowe publiczne Bierzanek R., Symonides J. Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. 8. Warszawa, 2009;

Szpak A. O wykładni międzynarodowego prawa traktatowego i zwyczajowego (z uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego, «Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny». URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/ bitstream/10593/5052/1/05_Agnieszka_Szpak_O%20wyk%C5%82adni%20mi%C4%99dzynarodowego%20prawa%20traktatowego%20i%20zwyczajowego_73-86.pdf.;

Справа про військову і воєнізовану діяльність в Нікарагуа і проти неї (Нікарагуа проти США), рішення від 27 червня 1986 р. (по суті). URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf.;

Справа про військову і воєнізовану діяльність в Нікарагуа і проти неї (Нікарагуа проти США), рішення від 26 листопада 1984 року (процесуальні питання щодо компетенції) URL:https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.