ВБИВСТВО, ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА ЧИ ІНСЦЕНУВАННЯ САМОГУБСТВА? МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

М. Г. Корабель, Т. А. Павленко

Анотація


 У науковій статті здійснено аналіз методики розслідування доведення до самогубства та інсценування самогубства з метою приховати умисне вбивство.

Методика розслідування досліджених кримінальних правопорушень є складною та вимагає проведення значної кількості слідчих дій, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або їх перевірку в кримінальному провадженні. Спосіб доведення до самогубства є доволі складним щодо процесу розслідування кримінального провадження, оскільки факт жорстокого поводження, систематичного приниження або шантажу найчастіше відбувається в межах сімейних взаємин, без свідків та з необережною формою вини, коли особа не усвідомлювала наслідків своєї поведінки з потерпілим.

Не менш складним у розслідуванні обставин самогубства є сам процес інсценування з метою приховання умисного вбивства, коли злочинці намагаються інсценувати само-губство, через ретельне планування своїх дій або вже після вчинення кримінального правопорушення. Злочинець, усвідомлюючи невідворотність притягнення до кримінальної відповідальності, намагається відтворити подію самогубства в найменших деталях. Але навіть найідеальніший план інсценування допускає прорахунки. Аналіз механізму вчинення злочину в процесі формування версій вказує на обставини, що не відповідають послідовності подій під час самогубства. Встановлення факту інсценування самогубства зумовлено аналізом суперечливих подій під час самогубства: передсмертна записка, що не відповідає проблемам загиблого, або вчинення двох пострілів, кожен з яких є смертельним тощо.

Для виявлення такого діяння необхідно дотримуватися рекомендацій методики розслідування вбивств. Проведення всіх необхідних перевірок дозволяє встановити справж-ню причину смерті та правильно кваліфікувати вчинене.


Ключові слова


доведення до самогубства, інсценування самогубства, умисне вбивство, методика розслідування кримінальних правопорушень, огляд місця події, версія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2% D1%80#Text

Кримінальний кодекс України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text;

Керік Л. І. Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.08. Харків, 2013. 20 с.;

Розслідування доведення до самогубства. Керівництво з розслідування злочинів: науково-практ. посіб / Керік, Л. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Журавель В. А. Xарків: Одіссей, 2010. С. 62–69;

Обухова С. С. Расследование неочевидных убивств. БГТИ. 2008. 80 с.;

Саковський А. А. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 248–254.

Аксьонов В. В., Кожевніков В. В. До питання встановлення факту інсценування злочинів. Криміналістичний вісник. 2017. № 1 (27). С. 117–123.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.