ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

М. С. Журавльов

Анотація


 Метою написання наукової статті є дослідження питань розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за військові кримінальні правопорушення. Наукова стаття містить дослідження розвитку кримінального законодавства у військовій сфері у період за часів існування Української РСР і до теперішнього часу. Автор акцентує увагу на необхідності належного дослідження генези кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення, адже врахування історичного досвіду може стати корисним при реформуванні окремих норм сучасного військово-кримінального законо-давства. Наголошено на існуванні проблемних питань у сфері правильної кваліфікації військових кримінальних правопорушень, чіткості визначення окремих елементів складів військових кримінальних правопорушень, що породжують можливості для довільного трактування окремих правових норм, формування суперечливої судової практики, які, як наслідок, можуть призводити до порушення прав військовослужбовців


Ключові слова


кримінальна відповідальність, військові злочини, військові кримі-нальні правопорушення, права віськовослужбовців, держава, національна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Харитонов С. О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за криміналь-ним правом України: монографія. Харків: Право, 2018. 328 с.;

Надоєв А.А., Павленко Т.А. Кримінальна відповідальність за бездіяльність військової влади: міжнародний аспект і зарубіжний досвід. Recht der Osteurop äishen Staaten (ReOS). 04/ 2019. С. 108 (С. 108–113);

История советского уголовного права 1917–1947 / Юридическое издательство Министерст-ва юстиции СССР, 1948;

Карпенко М. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. К. Матвійчука. Харків: Право, 2016. 316 с.;

Положення про військові злочини від 27 липня 1927 року: СЗ СССР. 1927. №50. Ст. 505;

Філін Н. А. Коментар до артикулу 206: Кримі-нальний кодекс УРСР: Текст та практичний коментар за ред. С. Канарського. Харків: Юридичне видавництво Наркомюсту УРСР, 1930;

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. Офіційний вісник України від 08.06.2001. 2001 р. № 21. С. 1. Ст. 920.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.