НОВЕЛИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СВОБОДУ ВОЛІ ПРАЦІВНИКА І РОБОТОДАВЦЯ ПРИ ЗМІНІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВО НА БЕЗПЕЧНІ І ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою наукової статі є розкриття новел трудового законодавства, що характеризують свободу волі працівника та роботодавця при зміні умов трудового договору та забезпечують право на безпечні і здорові умови праці в період воєнного стану. Автор зазначає, що 15 березня 2022 р. було прийнято Закон України N 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який і став тим локомотивом, що вніс революційні зміни в регулювання трудових відносин на період дії режиму воєнного стану. Він запровадив багато новел, використання яких було запропоновано законодавцями з метою стабілізації виробничих відносин, що постраждали під час війни, надання засобів підтримки роботодавцям, які втратили свої потужності, і певною мірою надання юридичних гарантій працівникам. Зокрема це стосується зміни трудового договору як втілення явища стабільності трудових відносин щодо площини прояву свободи волі працівника та роботодавця. Автор дійшов висновку, що Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» став підґрунтям для вирішення проблем провадження трудових відносин, запрова-дивши на період воєнного стану нові механізми зміни трудового договору, в яких визначив простір свободи волі працівників і роботодавців


Ключові слова


свобода волі, зміна умов трудового договору, переведення на роботу, необумовлену трудовим договором, зміна істотних умов праці, право на безпечні і здорові умови праці, захист прав і законних інтересів, працівник, роботодавець

Повний текст:

PDF

Посилання


Про працю: проєкт закону України від 28.12.2019 р. № 2708. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833

Як Верховна Рада планує ре-формувати трудове законодавство. НR-ліга. URL: https://hrliga.com/index.php? module= news&op=view&id=21019

У Раді обговорюють трудовий кодекс. Кадровик-01. URL: https://www.kadrovik01.com.ua/news/3301-u-rad-obgovoryuyut-trudoviy-kodeks

Сільченко С. Проєкт Закону Про працю: поштовх для бізнесу чи залп Аврори. Юридична газета online. 10 грудня 2019. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/trudove-pravo/proekt-zakonu-pro-pracyu-poshtovh-dlya-biznesu-chi-zalp-avrori.html. 5. Ключові факти проєкту Закону Про працю. URL: https://www.labor.me.gov.ua/

Волянська О. Без відпочинку та страйків. Трудові відносини в умовах воєнного стану. URL: https://www.epravda.com.ua/ columns/ 2022/ 03/25/684645/

Казак К. Воєнний стан та трудові відносини: законодавче регулювання. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/210112_vonniy-stan-ta-trudov-vdnosini-zakono davche- regulyuvannyа

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 р. №2136-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5#Text
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.