ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНІ

О. І. Лисяк

Анотація


Розглянуто деякі проблемні питання удосконалення системи норм чинного законодавства в аграрному секторі України. Здійснено правовий аналіз окремих проблемних питань та запропоновано способи їх вирішення. Наголошено на необхідності удосконалення законодавства України, що регулює правовідносини в аграрному секторі права. Окрему увагу приділено питанню кодифікації правових норм, що регулюють правовідносини у сфері аграрного права та систематизації аграрного законодавства

Ключові слова


сільськогосподарське підприємство, аграрне законодавство, аграрний сектор, кодифікація правових норм, систематизація аграрного законодавства

Повний текст:

PDF

Посилання


Янчук В. З. Аграрне право України. Київ: Юрінкорм Інтер, 2000. С. 72

Семчик В. І. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 1998. С. 245

Семчик В. І. Фактори впливу на рівень ефективності аграрного законодавства України. Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст. Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний ун-т, 2006. С. 3–7

Носік В. В. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України. Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспек-тиви в ХХІ ст.: матер. міжн. наук. конф., 27–28 квітня 2006 р. Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний ун-т, 2006. С. 17–19

Семчик В. І. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. С. 280

Салко О. В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України. Університетські наукові записки. 2005. № 4 (№ 16). С. 180–186

Яковлев В. Ф., Лисяк О. В. Галузева диференціація і міжгалузева інтеграція як основи системи законо-давства. Правознавство. 2017. № 1. С. 16–23

Статівка А. М. Про аграрно-правову науку і систематизацію аграрного законодавства України. Сучасні проблеми систематизації еколо-гічного, земельного та аграрного законодавства України: зб. наук. праць круглого столу. Київ: ВГЛ «Обрії», 2011. С. 109–112.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.