ЩОДО ОКРЕМИХ МОМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

О. В. Кухар

Анотація


В статті розглядається проблематика адміністративної відповідальності за пошкодження військово-облікових документів. Окреслюється актуальність дослідження складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Визначено, що на даний момент в Україні відсутні належні і комплексні наукові дослідження проблем притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у втраті військово-облікових документів. В представленій статті констатується важливість дослідження представленої проблематики в умовах війни. Констатується важливість об’єкту охорони, нанесення шкоди якому здатне заподіяти шкоду належному веденню військового обліку, призову та мобілізації. У статті окрім об’єкта правопорушення, аналізується його об’єктивна сторона, яка полягає у вчиненні двох альтернативних дій зіпсуванні та неналежному зберіганні військово-облікових документів. Констатується факт неоднозначності застосування поняття «зіпсуття». Аналізується зміст понять «зіпсуття» та «недбале зберігання». Досліджено зміст поняття «втрата», як наслідку аналізованого складу правопорушення. Окреслюється, що характер нормативного визначен-ня суб’єктивної сторони цього правопорушення також є неідеальним: відсутнє чітке розу-міння з якою формою вини може бути вчинене досліджуване правопорушення. Визнача-ється, що суб’єктами аналізованого складу правопорушення є вичерпне коло осіб, перелік яких визначено в диспозиції статті.

Ключові слова


військово-облікові документи, зіпсуття, неналежне зберігання, втрата військово-облікових документів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text;

Журавльов М.С. Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення: історико-правовий аспект. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Право». 2022. № 35. С. 47–52;

Карпенко М.І. Структура родового об’єкта військових злочинів за законодавством України про кримінальну відповідальність. Право і суспільство. 2018. №6. С. 189–194;

Шинкарьов Ю.В. Щодо темпоральних властивостей бойового імунітету. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : тези доповідей та наукових повідомлень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року) / уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. С. 59–61

Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text;

Словник української мови: в 11 томах. Том 3, 1972. с. 575.

Словник Української мови. URL: http://sum.in.ua/s/nedbalyj;

Словник Української мови. URL: https://slova.com.ua/ word/%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0. 9. Про військовий обов’язок і військову службу. Закон України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Словник Української мови // URL: http://sum.in.ua/s/nedbalyj.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.