КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі простих двоскладних речень)

О. О. Шухова

Анотація


Актуальність статті зумовлена відсутністю в сучасній лінгвістиці досліджень порядку слів у різних функціональних стилях української мови. Мета статті – з’ясування особливостей кількісних виявів порядку слів різних типів у простих двоскладних реченнях, вибраних із художніх текстів сучасних українських авторів. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: подати статистичні дані щодо розповсюдженості того чи іншого порядку слів у простих двоскладних реченнях, проаналізувати особливості словопорядку в різних типах простих двоскладних речень. Встановлено, що в цілому найчастіше зустрічаються речення з порядком слів SP, SPO.

Ключові слова: прості двоскладні речення, прямий порядок слів, непрямий порядок слів, парцеляти, приєднувальні конструкції.

Актуальность статьи обусловлена отсутствием в современной лингвистике исследований порядка слов в разных функциональных стилях украинского языка. Цель статьи – выяснение особенностей количественных проявлений порядка слов разных типов в простых двусоставных предложениях, выбранных из художественных текстов современных украинских авторов. Для достижения цели были поставлены такие задачи: привести статистические данные распространенности того или иного порядка слов в простых двусоставных предложениях, проанализировать особенности словопорядка в

разных типах простых двусоставных предложений. Установлено, что в целом чаще всего встречаются предложения с порядком слов SP, SPO.

Ключевые слова: простые двусоставные предложения, прямой порядок слов, непрямой порядок слов, парцелляты, присоединительные конструкции.

The topicality of the article is connected with the absence of investigations of word order in different registers of Ukrainian in modern linguistics. The aim of the article is to find out the peculiarities of quantitative expression of different word order types in simple two-member sentences excerpted from modern Ukrainian belles-lettres texts using the method of total sampling. To reach this aim the following objectives have been set: to give the statistics of the occurrence of different word order in simple twomember sentences, to analyse the peculiarities of the order of words in different types of simple twomember sentences. As a result of the research 3265 simple two-member sentences and 363 simple two-member parcels and conjunctive constructions have been analysed. It has been found that on the whole among declarative non-exclamatory sentences the direct order of words corresponding to the structures SP, SPO is predominant. The occurrence of indirect word order is not frequent. In an overwhelming majority of cases it is found in the sentences which have an adverbial modifier in front position and correspond to the structures CPS, CPOS, CCPOS, etc.

Key words: simple two-member sentences, direct order of words, indirect order of words, parcels, conjunctive constructions.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вдовиченко Г. Брат / Г. Вдовиченко // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О. В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 5-20.

Даниленко В. Увечері після карнавалу / В. Даниленко // Сон із дзьоба стрижа : оповідання. –Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2007. – С. 320-341.

Денисенко Л. Гербарій / Л. Денисенко // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О.В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 40-46.

Дереш Л. Осінь Мага / Л. Дереш // Пісні про любов і вічність : збірка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 368 с.

Дністровий А. Стінгазета / А. Дністровий // Сніданок на снігу : збірка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – С. 154-166.

Жадан С. Атлас автомобільних доріг України / С. Жадан // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О.В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 69-81.

Забужко О. Тут могла б бути ваша реклама / О. Забужко // Тут могла б бути ваша реклама. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – С. 308-317.

Іванцова М. Ключі від ліфта / М. Іванцова. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 288 с.

Іздрик Ю. Ігуана / Ю. Іздрик // Таке. – Калуш: Таке-print, 2009. – С. 157-167

Ірванець О. Львівська брама / О. Ірванець // Загальний аналіз : оповідання, повість. – Харків : Фоліо, 2010. – С. 60-86.

Карпа І. Бог із 62-маршруту / І. Карпа // Історії моїх жінок. – 2014. – Випуск 4. – Режим доступу: https://www.bookland.com/ukr/periodicals/218/2014/4.

Кононенко Є. Повії теж виходять заміж / Є. Кононенко // Повії теж виходять заміж : новели. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2006. – С. 6-18.

Малярчук Т. Aurela aurita (медуза) / Т. Малярчук // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О.В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 237-267.

Матіос М. Апокаліпсис / М. Матіос // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О.В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 268-290.

Покальчук Ю. Подорож довкола себе / Ю. Покальчук // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О.В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 291-307.

Положій Є. Там, де чисто і тихо / Є. Положій // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О.В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 308-331.

Роздобудько І. Потворка / І. Роздобудько // Гра в пацьорки : оповідання. – К.: Нора-Друк, 2010. – С. 119-130.

Сняданко Н. Дідова історія / Н. Сняданко // 20 письменників сучасної України / Упорядкув. О. В. Красовицького. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 359-369.

Ушкалов С. Жесть / С. Ушкалов // Жесть (sho(r)t stories. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – С. 9-37. 20. Чех А. Doc 1 / А. Чех. – Харків : Фоліо, 2009. – 219 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.