Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 36 LES PROC D S STYLISTIQUES DE LA CR ATION DE L’ARGOT FRAN AIS Анотація   Без заголовку
О. С. Кобринець
 
№ 45 SEMANTIC RELATIONS IN THE SYSTEM OF ADJECTIVES TO PORTRAY A PERSON Анотація   PDF (English)
І. К. Козка
 
№ 43 THE LINGUO-ETHNIC CODE OF LANGUAGE PERSONALITY IN THE STUDY OF LANGUAGE INTELLECTUALIZATION Анотація   PDF (English)
Т. М. Agibalova
 
№ 60 XХІ МIЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦIЯ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛІНГВІСТИКИ Й ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПРИСВЯЧЕНА100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА ДОРОШЕНКА: ХРОНІКА Анотація   PDF
Т. Ф. Осіпова, Н. В. Щербакова
 
№ 36 «ГЕНДЕР» ЯК СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ ПОНЯТТЯ Анотація   Без заголовку
Т. М. Сукаленко
 
№ 38 «ГОТОВІ ВИРАЗИ» В КОНТЕКСТІ СТИЛІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Н. М. Джун
 
№ 47 «ЖИВЕ» НАРОДНЕ СЛОВО ЯК ПІДҐРУНТЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ДАЛЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПОТРЕБИ ФІКСАЦІЇ УКРАЇНІЗМІВ Анотація   PDF
Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська
 
№ 48 «МІЙ ДИРДИР». ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В МАЛІЙ ПРОЗІ АНДРІЯ БОНДАРЯ Анотація   PDF
І. Р. Процик
 
№ 43 «СПРАВЖНЯ РАДІСТЬ ЖИТТЯ» В ПОЕЗІЇ АНТОНІНИ ТИМЧЕНКО: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
О. О. Тєлєжкіна
 
№ 40 «ЩО ЗА ЛЮДИНА!» Анотація   PDF
Л. А. Лисиченко
 
№ 53 «ЯК КОЖЕН ФУТБОЛІСТ, МАВ СВОЄ ПРІЗВИСЬКО». НЕОФІЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРАВЦІВ, ЯКІ ВИСТУПАЛИ У ФУТБОЛЬНИХ ЧЕМПІОНАТАХ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. Р. Процик
 
№ 50 І Я ТАМ БУВ … (КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ДІАЛЕКТНОЇ КАРТИНИ СУМЩИНИ) Анотація   PDF
А. А. Сагаровський
 
№ 59 ІЄРОГЛІФІЧНА ПИСЕМНІСТЬ КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Д. О. Перепадя, Ю. В. Малахова
 
№ 39 ІДІОСТИЛЬ ЯК «НАПРУЖЕНА» БАГАТОВИМІРНІСТЬ: ВРАЖЕННЯ ВІД КНИГИ (Скоробогатова Е.А. – Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях: монография. – Харьков: Харьковское историко-филологическое общество, 2014. – 236 с.) Анотація   PDF
В. О. Самохіна, О. М. Голікова
 
№ 44 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТА-ДЖЕРЕЛА СТРАХУ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ Анотація   PDF
Я. Ю. Сазонова, К. В. Захарова
 
№ 41 ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАМОЖНОСТІ Анотація   PDF
Т. М. Князь
 
№ 38 ІДЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ БІДНОСТІ Анотація   PDF
Т. М. Князь
 
Том 1, № 54 ІМПЕРАТИВ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО Анотація   PDF
А. Г. Омельченко
 
№ 43 ІМПЛІЦИТНІ ЧИ ІМПЛІКАТУРНІ ПРИХОВАНІ СМИСЛИ? ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛІЦИТНОГО В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов) Анотація   PDF
Л. Гнатюк
 
№ 55 ІМПЛІЦИТНИЙ ДИКТУМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНО АСИМЕТРИЧНИХ СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКОВИХ РЕЧЕНЬ Анотація   PDF
О. О. Полозовазова
 
№ 42 ІНВАРІАНТНИЙ ХАРАКТЕР СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕНЬ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗМІСТУ Анотація   PDF
Т. В. Юрчишин
 
№ 51 ІНДИВІДУАЛЬНО-МОВНА КОНЦЕПТОСФЕРА П. ПЕРЕБИЙНОСА Анотація   PDF
В. Є. Бєлінська
 
№ 42 ІННОВАТИВНІ СУБСТАНТИВИ З АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЯК ВИЯВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МОВИ Анотація   PDF
О. А. Олексенко
 
№ 42 ІННОВАЦІЙНІ ДЕРИВАТИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖАРГОНАХ Анотація   PDF
Я. С. Старченко
 
№ 38 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ Анотація   PDF
О. В. Олійник
 
1 - 25 з 807 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>