НУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВИ, УТВОРЕНІ КОНФІКСАЛЬНИМ СПОСОБОМ ЗА УЧАСТІ ПРЕФІКСА БЕЗ-

О. І. Мізіна, Л. І. Дерев’янко

Анотація


Розглянуто структурно-семантичні та функціонально-стильові осо-
бливості одноосновних прикметників-десубстантивів, утворених за участі
конфіксального форманта, до складу якого входить префікс без- та матері-
ально не виражений суфікс. Значну продуктивність виявляє група нульсуфіксальних одноосновних прикметників зі словотвірним значенням «позбавлений того, що назване мотивуючим словом», утворених від іменників зі значенням певної частини тіла істоти, але трапляються іменникові основи й іншого змісту. На синхронному зрізі досліджувані деривати беруть активну участь у формуванні ботанічної та медичної термінології, а також досить активно функціонують в індивідуально-авторському словотворі


Ключові слова


нульовий суфікс, формант, конфіксальний спосіб словотвору, ад’єктив, десубстантив

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilodid, I. K. (Ed.). (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Languge]. (Vols. 1–11). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bilousenko, P.I., Inshakova, I. O., Kachailo, K. A, Merkulova, O. V., & Stovbur, L. M. (2010) Narysy z istorii ukrainskoho slovotvorennia (imennykovi konfiksy) [Essays on the history of Ukrainian word formation (noun suffixes)]. Zaporizhzhia – Kryvyi Rih : TOV «LIPS» LTD [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R. (1980). Pryimennykova systema ukrainskoi movy [The pronominal system of the Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian]

Vykhovanets, I. R., & Horodenska, K. H. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy: Akademichna hramatyka ukrainskoi movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language: Academic grammar of the Ukrainian language]. Kyiv: Pulsary [in Ukrainian].

Vokalchuk, H. M. (Ed.). (2004). Korotkyi slovnyk avtorskykh neolohizmiv v ukrainskii poezii XX stolittia [A short dictionary of author's neologisms in Ukrainian poetry of the 20th century] (pp. 94– 491). Rivne: Perspektyva [in Ukrainian].

Vokalchuk, H. M. (Ed.). (2008). Rehionalnyi slovnyk poetychnykh neoleksem (Rivnenshchyna) [Regional dictionary of poetic neolexes (Rivnenskyi)]. Ostroh: Vyd-vo NaU Ostrozka akademiia [in Ukrainian].

Zhovtobryukh, M. A. (1979). Slovotvir suchasnoi ukrainskoi movy [Vocabulary of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Klymenko, N. F., & Karpilovska, Ye. A. (1998). Slovotvirna morfemika suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Word-forming morphemics of the modern Ukrainian literary language]. Kyiv: IMNAN [in Ukrainian].

Koloiz, Zh. V. (2003). Tlumachno-slovotvirnyi slovnyk okazionalizmiv [Interpretive and word-making dictionary of occasionalisms]. Kryvyi Rih: TOV «YaVVA» [in Ukrainian].

Kononenko, V. I. (1996). Symvoly ukrainskoi movy [Symbols of the Ukrainian language]. Ivano-Frankivsk: Play [in Ukrainian].

Oleksenko, O., & Mizina, O. (2014). Strukturno-semantychni ta funktsionalno stylovi vlastyvosti nulsufiksalnykh atrybutyviv [Structural-semantic and functionally stylistic properties of null-suffix attributes] (monohrafiia). Poltava–Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo [in Ukrainian].

Stovbur, L. M. (1999). Prefiksalno-nulsufiksalni imennyky v suchasnii ukrainskii movi [Prefix-zero-suffix nouns in the modern Ukrainian language]. Visnyk Zaporizkoho derzhavnoho universytetu. Filolohichni nauky – Bulletin of Zaporizhzhya State University. Philological sciences, 1, 1–3 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.59.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.