АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПОШУКУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ОНІМОМ (ЗА КОРПУСОМ ГРАК-17)

Н. В. Щербакова, І. А. Павлова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню фразеологізмів з компонентом-онімом на основі корпусу української мови ГРАК-17. Ці одиниці мови ще не були у фокусі уваги українських науковців, про що свідчить рубрика «Дослідження на основі ГРАКу» на стартовій сторінці корпусу ГРАК. Тож за мету правлять особливості формування алгоритму автоматизованого пошуку фразеологічних одиниць (ФО) з онімним компонентом, що визначається моделлю синтаксичної організації ФО, послідовністю компонентів пошукового запиту, алгоритмом дій щодо виокремлення необхідних мовних одиниць. У цій науковій розвідці представлені результати корпусного дослідження лише фразеологічних одиниць з компонентом-онімом, організованих за моделями «як ХТОСЬ (іменник власна назва) з когось / чогось» і «як ХТОСЬ / ЩОСЬ (іменник власна назва)», послідовність ідентифікації яких напряму пов’язана зі структурою, релевантною визначеній моделі; з аналізом ліво- й правобічної дистрибуції; з використанням додаткових фільтрів; із семантизацією стійких аналітичних сполук, що базується на декодуванні інформації, трансльованої онімом у структурі усталеної одиниці


Ключові слова


корпусне дослідження, ГРАК-17, модель, фразеологізм, аналітична стійка сполука, онім, прецедентне ім’я, конотонім

Повний текст:

PDF

Посилання


Berestova, A. A. (2016). Relihiina pretsedentnist u movi ukrainskoi prozy kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Religious Precedentity in the Language of the Ukrainian Prose in the late 20th – early 21st century]. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK) [General Regionally Annotated Corpus of the Ukrainian Language (GRAK)], (2017–2023) / M. Shvedova, R. Fon Valdenfels, S. Yaryhin, A. Rysin, V. Starko, T. Nikolaienko ta in. Kyiv, Lviv, Yena. – uacorpus.org [in Ukrainian].

Zhuikova, M. V. (2007). Dynamichni protsesy u frazeolohichnii systemi skhidnoslovianskykh mov [Dynamic Processes in the Phraseological System of East Slavic Languages]. Lutsk : RVV «Vezha» Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Lukash, H. P. (2011). Aktualni pytannia ukrainskoi konotonimiky [Current Issues of Ukrainian Connotative Onyms]. Donetsk : TOV «Vydavnycho-polihrafichne pidpryiemstvo «PROMIN» [in Ukrainian].

Uzhchenko, V. D., & Uzhchenko, D. V. (2007). Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy [Phraseology of the Modern Ukrainian Language]. Luhansk : Alma-mater [in Ukrainian].

Shcherbakova, N. V. (2002). Frazeolohizmy z nazvamy liudei u leksychnomu napovnenni [Phraseological Units with the Component-Name of a Person in the Lexical Filling]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv : Kharkivskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Yurchenko, O., & Ivchenko, A. (1993). Slovnyk stiikykh narodnykh porivnian [Dictionary of Stable Folk Comparisons]. Kharkiv : Osnova pry KhDU.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.59.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.