СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

N. Khairulina, O. Borzova

Анотація


Статтю присвячено специфіці використання евфемізмів в англійській мові як одного із засобів політичної коректності. Це мовне явище відображає культуру, традиції та менталітет країни. Абстрактність значення створює у слухача (читача) максимально невизначене або принаймні неупереджене враження від денотата. Висвітлено різні підходи до аналі- зу політичної коректності, що трактується як особлива ідеологічна реалія, мовний рух, культурно-поведінкова та мовна тенденція, мовна толерантність тощо. Актуалізовано критичну думку щодо самої дефініції терміна “політична коректність” (головним чином, через перший компонент у цьому словосполученні). Зазначено, що такі зміни в мовомисленні активізуються в складні перехідні історичні періоди, коли відбувається переоцінка традиційної системи цінностей, коли зазнають трансформацій певні соціокультурні норми. Наголошено, що поява політкоректності тісно пов’язана з виникненням ідеї культурного плюралізму. Особливу роль відведено мовному та культурно-поведінковому чиннику. Аналіз мікротекстів в аспекті використання політкоректної лексики в журналах і газетах, зокрема «The Economist», «The Gazette», «The Dallas Morning News», «The New York Times», «Newsweek», «The Washington Post», показав, що все ще існує тенденція використовувати політично некоректні терміни для позначення расової та етнічної приналежності. Детально розглянуто найбільш поширені види дискримінації, зокрема статеву, расову, за фізичними вадами і за належністю до сексуальних меншин. Автори запропонованої розвідки здійснили спробу виокремити та описати стилістичну категорію “політична коректність”, а також класифікувати й охарактеризувати політично коректні евфемізми.


Ключові слова


лінгвістика, евфемізм, мовний стиль, соціальне табу, політична коректність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Halaichuk, A. (2013). Khudozhni evfemizmy ta problemy yikh vidtvorennia u perekladi [Artistic euphemisms and problems of their reproduction in translation]. Movni i kontseptualni kartyny svitu – Linguistic and conceptual maps of the world, 46 (1), 231–239 [in Ukrainian].

Hryhorash, A. (2013). Evfemizmy yak zasib manipuliatsii svidomistiu (na materiali anhlomovnykh mas-mediinykh tekstiv [Euphemisms as a means of manipulating consciousness (on the material of English-language mass media texts)]. Movni i kontseptualni kartyny svitu – Linguistic and conceptual maps of the world, 46 (1), 328–336 [in Ukrainian].

Koliada, E. (2015). Evfemizmy yak zasib manipuliatsii u politychnomu dyskursi [Euphemisms as a means of manipulation in political discourse]. Aktualni pytannia inozemnoi filolohii – Current issues of foreign philology, 2, 97–103 [in Ukrainian].

Milieva, I. (2004). Evfemizm – dysfemizm – peryfraza [Euphemism – dysphemism – paraphrase]. Visnyk KhNU, 632. Seriia Filolohiia – Bulletin of KhNU, 632. Philology Series, 42, 72 [in Ukrainian].

Burridge, K. (2006). Taboo, Euphemism, and Political Correctness. In Encyclopedia of Languages & Linguistics (pp. 455–462) [in English]. 6. Holder, R. (2022). How Not To Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms. N. Y.: Oxford University Press [in English].

Kis, M. (2014). Euphemisms and Military Terminology. Hieronymus, 2014, 1. 123–137 [in English].

Lawrence, J. (1973). Unmentionables and other euphemisms. London: Gentry Books [in English].

Postman, N. (2000). Crazy Talk Stupid Talk. New York: Delacorte Press [in English].

Rusdi, N., & Zaim, М. (2014). Types and forms of euphemism used in Minangkabaunews. Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327021044_TYPES_AND_FORMS_OF_EUPHEMISM_USED_IN_MINANGKABAUNESE [in English].

Sucia, W. (2019). Euphemisms in the Headlines of Haluan Newspaper. Advancesin Social Science, Education and Humanities Research, 301. 506–512 [in English].

Ma, J., & Zhu, J. (2023). A Comparative Study on Promotion of Modal Adjuncts in Research Article Introductions. Theory and Practice in Language Studies. ACADEMY PUBLISHER Manufactured in Finland, 13, 463–473. Retrieved from https://www.academypublication.com/issues3/tpls/vol13/tpls1302.pdf [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.59.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.