СКОРОБОГАТОВА Е. А. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПОЭТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ: ПОЭТИКА ИМЕННЫХ КАТЕГОРИЙ В ТЕКСТАХ И ИДИОСТИЛЯХ (Монография. – Харьков: Харьковское историко-филологическое обще- ство, 2014. – 236 с.)

С. І. Дорошенко

Анотація


Лінгвістичні дослідження, присвячені вивченню особливостей ідіостилів, у сучасній лінгвістиці посідають помітне місце. Це зумовлено поглибленням інтересу до проблем поетичної картини світу, мовної особистості, питань художньої екземпліфікації поетичної еволюції мови. З-поміж іншого дедалі більше дослідники звертаються до виявлення творчого потенціалу мови, наявного у віршовій творчості митців слова. Про це свідчать названі в праці розвідки з поетичної метафорики, поетичного синтаксису й звукової організації віршового мовлення. Тим часом одиниці морфологічного рівня в поетичних ідіостилях до останнього часу системно не вивчалися. Тому слід вітати опублікування монографії О. О. Скоробогатової «Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях», яка заповнює одну з прогалин сучасного стану лінгвопоетики. Вона є продовженням теоретичних студій О. О. Скоробогатової, викладених у роботі «Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени)», опублікованій 2012 року. Представлені в ній теоретичні узагальнення набули індивідуалізованого втілення в рецензованій книзі, в якій розглянуті художні ідіостилі як динамічні креативні системи й описані морфологічні особливості обраних для аналізу поетичних творів від Пушкіна до поетів сьогодення. Під таким кутом зору поезії художників ХІХ – ХХІ століть досліджені вперше.


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18953

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.