ІДІОСТИЛЬ ЯК «НАПРУЖЕНА» БАГАТОВИМІРНІСТЬ: ВРАЖЕННЯ ВІД КНИГИ (Скоробогатова Е.А. – Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях: монография. – Харьков: Харьковское историко-филологическое общество, 2014. – 236 с.)

В. О. Самохіна, О. М. Голікова

Анотація


Книга, що вийшла у світ наприкінці 2014 року, є другою в серії робіт О.О. Скоробогатової «Граматичні значення й поетичні смисли», перша книга якої «Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени)» вийшла 2012 року. Перша монографія містить теоретичні узагальнення й описує загальні закономірності функціонування іменних морфологічних категорій і форм у російській поезії. Автор розробляє ідею про те, що в поетичному тексті морфологічний вибір утрачає автоматизм, граматична семантика виступає на перший план, актуалізується й стає лінгвальною основою твору. Граматична структура тексту втілює певний поетичний смисл, що не передається іншими засобами або передається комбіновано.


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18956

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.