ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГІДРОНІМІЇ ДОНУ (Отін Є.С. Гидронимия Дона. – Донецк: Юго-Восток, 2011. Т. 1: Верхний и Средний Дон. – 575 с. – Т. 2: Нижний Дон. – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 792 с.)

А. М. Поповський

Анотація


Вийшов у світ своєрідний двотомний словник доктора філологічних наук, професора Донецького національного університету Є.С. Отіна «Гидронимия Дона», який серед лексикографічних робіт такого типу є вершиною сучасної наукової думки. Це тривала й скрупульозна праця автора як у плані енциклопедичного висвітлення гідронімної мережі Донського басейну, так і в новаторському підході до систематизації та укладання словникових статей. Ним сумлінно опрацьована джерельна база гідронімів басейну ріки Дон. Це зокрема численні друковані видання, що зберігаються в центральних і місцевих бібліотеках та архівах, рукописні матеріали, карти, а також матеріали діалектолого-топонімних експедицій та анкетних опитувань населення цього басейну. Особливе місце серед рукописних матеріалів посідають карти та земельні плани Генерального межування Росії кінця XVIII-початку XIX століть. Такий принцип добору, систематизації та творчого упорядкування матеріалу сприяв досліднику в пошуках наукової істини й повноти висвітлення номінативних одиниць.


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18957

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.