ВІДТОЧУЮЧИ МОВНУ МАЙСТЕРНІСТЬ (Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник / О. С. Черемська, В. Г. Сухенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 436 с.)

К. Ю. Голобородько

Анотація


Кожна молода людина сьогодні прагне здобути професійну кваліфікацію, яка сприятиме її успішному зростанню. Основним щаблем (і найнижчим – і найвищим) в осягненні цієї мети є мовна майстерність. Педагогічна практика має низку методів, прийомів, форм для розвитку особистості через удосконалення її мовної діяльності. Гуманітарне спрямування вищої школи передбачає створення відповідних умов для саморозвитку мовної особистості та реалізації компетентнісного підходу.

Здобутки сучасної лінгводидактики (принцип універсалізму мови, її роль у нерозривних процесах пізнання й виховання, формуванні комунікативної спроможності, творчої активності, україноцентризму) намагалися взяти за основу автори рецензованого підручника «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Таке підґрунтя створює міцну основу для гармонійного розвитку мовної особистості в контексті засвоєння загально-людських цінностей.


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.40

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.