НОВІ НАПРАЦЮВАННЯ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕОЛІНГВІСТИКИ

А. А. Ковтун

Анотація


Монографічне дослідження Н. В. Піддубної присвячене актуаль-
ній для українського мовознавства проблемі становлення й розви-
тку теолінгвістики ‒ нового для сучасного мовознавства наукового
напряму, що ґрунтується на міждисциплінарному підході, адже ак-
туалізує не лише лінгвістичну парадигму, але й знання у сфері релігії.
Вивчення ресурсів, за допомогою яких мовці здавна намагаються по-
яснити різні культурні феномени, є однією з тем «зовнішньої» лінг-
вістики: «Мова і суспільство», «Мова і свідомість», «Мова і культура»,
«Мова і релігія» та ін. Саме зв’язок «Мова і релігія», на відміну від
«Релігія та мистецтво», «Релігія та право» чи «Релігія та школа», має
найдовшу історію, тісно пов’язану з неусвідомленими механізмами
людської психології та культури.


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.