ПОТУЖНА ПРАГМАТИКА «МАЛЕНЬКИХ СЛІВ»

Т. Ф. Осіпова

Анотація


Широке сучасне розуміння поняття дискурсу вмотивовує й різ-
ноаспектну палітру його опису. Монографія авторства Т. Космеди,
О. Олексенко, І. Павлової – результат багаторічних наукових спо-
стережень, фрагментарних досліджень, апробацій, що вилилися
в ґрунтовне, монолітне видання, яке презентує дискурс «як складне
лінгвістичне явище, що виникає на ґрунті упорядкування випадко-
вого, пов’язаного з особою чи групою осіб мовлення, та стабільного,
усталеного, пов’язаного із традицією, історією, ментальністю, устале-
ними стереотипами» (Космеда, Олексенко & Павлова, 2019: 14–15).


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.26

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.