АВТОРИТЕТНЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ В ГАЛУЗІ ТЕОРІЇ МОВОЗНАВСТВА

Т. А. Космеда

Анотація


Загнітко А. Теорії сучасних лінгвістичних вчень: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 528 с.

Підготувати навчальний посібник, що максимально відповідав би вимогам часу, надзвичайно складно. Роль добротної навчальної літератури зростає в умовах дистанційного навчання під час пандемії. Тому вихід у світ навчального посібника, у якому на високому науковому рівні й з актуалізацією принципів сучасної дидактики комплексно та всебічно було б репрезентовано напрацювання в галузі сучасної лінгвістики з проєкцією на поступ провідних тенденцій лінгвістичної науки, посібника, що презентує лінгвістичні напрями з урахуванням новітніх розробок і мовознавчої класики, висвітлює ідеї наукових шкіл та ключових постатей мовознавства, — це однаково знакова подія і для науковців, викладачів вищої школи, і для студентів, магістрантів, аспірантів, учителів середніх шкіл. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Загнітко, А. (2019). Теорії сучасних лінгвістичних вчень. Вінниця: ТОВ «Твори».

References

Zahnitko, А. (2019). Teorii suchasnykh linhvistychnych vchen [Theories of modern linguistic doctrines]. Vinnytsia: TOV «Tvory».
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.