СЕКРЕТИ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ Й ПОЕТИЧНОЇ МОВИ В НАУКОВИХ РЕФЛЕКСІЯХ ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ МОЙСІЄНКА

О. О. Маленко

Анотація


Мойсієнко А. Текст як мистецька даність. Проблеми поетичної мови. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. 206 с.

«Поезія — це завжди неповторність», — так Ліна Костенко озвучила феномен поетичного твору як виду словесного мистецтва, як процесу й  результату індивідуальної лінгвокреативної діяльності, що у своїх кращих зразках дорівнює інсайту — стану метафізичному, науково не пояснюваному й  почасти незбагненному раціональною людською свідомістю. Вочевидь, цим поезія і приваблює вчених-філологів, які попри все прагнуть науково осмислити цей процес, зрозуміти сутність поетичного тексту й поетичної мови, виявити в них певні універсалії на рівні формально-семантичних ознак, дослідити мовні засоби сенсотворення, шляхи досягнення митцем художнього ефекту й тих емоційних відчуттів, що є зворотною реакцією читача на вірш. Це складне завдання, але тим і привабливіше для науковців від давніх часів до  сьогодення: ідеї Аристотеля, висловлені в  праці «Поетика», зазнали інтерпретацій у  давніх поетиках, трудах О.  Потебні, І. Франка, представників європейських лінгвістичних шкіл початку ХХ ст., у сучасних студіях з питань лінгвопоетики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мойсієнко, А. (2018). Текст як мистецька даність. Проблеми поетичної мови. Харків: Видавництво Іванченка І. С.

REFERENCES

Moisiienko, A. (2018). Tekst yak mystetska danist. Problemy poetychnoi movy [The text as an artistic fact. Problems of poetic language]. Kharkiv: Vydavnytstvo Ivanchenka I. S. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.