КОГНІТИНО-ДИСКУРСИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

І. І. Степанченко

Анотація


Палатовская Е. В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте. Киев: ПП «Фiрма ”Гранмна“», 2019. 400 с. Монографiя Олени Володимирівни Палатовської присвячена актуальному, недостатньо вивченому в  лінгвістиці аспектові когнітивно-дискурсивного дослідження російського складного речення. Цінність обраного авторкою монографії підходу до вивчення цієї синтаксичної одиниці полягає не лише в тому, що він відповідає канонам сучасного антропоцентричного напряму в лінгвістиці, а ще й у тому, що врахування сучасних напрацювань суміжних з лінгвістикою наук дає змогу висунути й  обґрунтувати методологiйнi положення, що відображують реальні процеси сприйняття і породження мови, а не лише теоретично моделюють їх.

Повний текст:

PDF

Посилання


Палатовская, Е. В. (2019). Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте. Киев: ПП «Фiрма ”Гранмна“».

REFERENCES

Palatovska, Е. V. (2019). Slozhnoe predlozhenie v kognitivno-diskursivnom aspekte [Complex sentence in cognitive-discursive aspect]. Kiev: PP «Firma ”Granmna“» [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.26

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.