КВАЗІКОМПОЗИЦІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ СЛІВ У РОМАНАХ ТЕРРІ ПРЕТЧЕТТА

О. В. Cамойленко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню використання оказіональних слів у творчості відомого британського письменника кінця ХХ ст. Террі Претчетта. Доведено, що квазікомпозиція, під якою розуміють творення складних слів не шляхом конденсації речень і словосполучень, а за аналогією до словотвірних моделей або окремих лексичних одиниць, які вже активно функціонують у мові та мовленні, є продуктивною в  моделюванні оказіоналізмів у  творчості Террі Претчетта. Мета статті  – виявлення особливостей функціонування квазікомпозиції як одного з провідних способів творення оказіоналізмів у романах цього автора. Мета передбачає виконання таких завдань: 1) аналіз природи оказіональних слів; 2) визначення особливостей оказіональних слів Т. Претчетта; 3) опис продуктивних моделей творення оказіональних квазікомпозитів цього письменника. Матеріалом дослідження стали ранні романи Т. Претчетта «Колір магії» та «Химерне світло». У процесі дослідження використано такі методи: 1) метод аналізу літературних джерел для тлумачення терміна “оказіональне слово”; 2) метод дистрибутивного аналізу для визначення складників лексичних одиниць; 3) метод формального аналізу для опису квазікомпозитів та словотвірних зразків. Виявлено такі особливості утворення оказіональних одиниць: 1)  використання кореневих морфем у  нетиповій для них функції афіксоїда; 2)  поєднання продуктивних афіксоїдів з  новими, нетиповими коренями; 3) використання термінологічних елементів грецького та латинського походження; 4) поєднання кореневих морфем, що зазвичай не поєднуються; 5) поєднання основ, між якими важко знайти семантичний або логічний зв’язок; використання значної кількості власних назв. Оказіоназізми у творчості Террі Пратчетта виконують інформаційну функцію, даючи читачам уявлення про особливості невідомої реальності: нові слова подають його образний світ як реальний із суспільним життям, економікою, культурою та наукою.

Ключові слова


морфологія; словотвір; складне слово; квазікомпозиція; афікс; афіксоїд, термінологічний елемент

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Koloiz, Zh. V. (2002). Okazionalni deryvaty ta yikh leksykohrafichna rozrobka [Occasional derivates and their lexicographic classification]. Mandrivets – Traveller, 4, 46– 50 [in Ukrainian].

Koloiz, Zh. V. (2005). Okazionalni skladni nomemy yak riznovyd kompresyvnoi komunikatyvnoi nominatsii [Occasional composite words as a kind of communicative nomination]. Mandrivets – Traveller, 4, 67–72 [in Ukrainian].

Rebrii, O. V. (1997). Okazionalizmy v suchasnii anhliiskii movi (strukturno-funktsionalnyi analiz) [Occasional words in modern English]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Khark. derzh. un-t [in Ukrainian].

elivanova, O. O. (2010). Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic encyclopaedia]. Poltava: Dovkillia-K [in Ukrainian].

Pratchett, Sir Terence David John. The Colour of Magic. Retrieved from https://www.libtxt.ru/chitat/pratchett_ terri/36459-the_colour_of_magic/2.html [in English].

Pratchett, Terry. The Light Fantastic. Retrieved from https://bookfrom.net/terry-pratchett/3097-the_light_fantastic.html [in English].

Wikipedia. Retrieved from https://wiki.lspace.org/mediawiki/Headology [in English].




DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.