ЗАПОЗИЧЕННЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

О. М. Кримець

Анотація


У  статті проаналізовано чужомовні спеціальні назви, що  застосовуються у сфері нанотехнологій. З’ясовано, що досліджувана термінологія має міжнародний характер, тому містить значну кількість одиниць, утворених із  залученням греко-латинських терміноелементів, і  терміни, запозичені з англійської мови. Установлено шляхи запозичення термінів нанотехнологій, способи їх пристосування до системи української літературної мови. Виокремлено структурні типи запозичених термінів, а також одиниць, що містять запозичені та  питомі компоненти, поєднання яких є результатом транслітерації, адаптації, гібридизації й калькування чужомовних термінів.

Ключові слова


термінологія нанотехнологій; запозичений термін; запозичений компонент; питомий компонент; гібридотермін

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozak, L. (2007). Zapozychennia yak skladova chastyna ukrainskoi tekhnichnoi terminolohii [Borrowing as a constituent part of the Ukrainian technical terminology]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity, VII, 63–65 [in Ukrainian].

Kozlovets, I. (2003). Rol zapozychen u formuvanni ukrainskoi finansovokredytnoi terminolohii [The role of borrowed words in the formation of Ukrainian financial and credit terminology]. Linhvistychni studii – Linguistic studies, 11 (2), 467–469 [in Ukrainian].

Komarova, L., & Zalieskyi, Ye. (2011). Nanotekhnolohii. Ukrainskorosiiskyi slovnyk-dovidnyk kontseptualnykh poniat [Nanotechnologies. Ukrainian and Russian Dictionary of conceptual notions]. Kyiv: VIKNU [in Ukrainian].

Kochan, I. (2008). Terminolohiia: natsionalna chy mizhnarodna? [Terminology: national or international?]. Terminolohiia – Terminology, 620, 3–8 [in Ukrainian].

Kochan, I. (2013). Ukrainska naukova leksyka: mizhnarodni komponenty v terminolohii [Ukrainian scientific vocabulary: international components in terminology]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Krasnopolska, N. Zapozychennia v ukrainskii terminolohii menedzhmentu [Borrowed words in Ukrainian terminology of management]. Problemy ukrainskoi terminolohii – Problems of Ukrainian terminology, 675, 125–130 [in Ukrainian].

Mentynska, I. (2014). Leksyko-henetychni osoblyvosti suchasnoi kompiuternoi terminolohii [Lexical and genetic features of modern computer terminology]. Problemy ukrainskoi terminolohii – Problems of Ukrainian terminology, 791, 71–74 [in Ukrainian].

Protsyk, I. (2003). Zapozychennia ta osvoiennia chuzhomovnoi leksyky v ukrainskii fizychnii terminolohii na zlami XIX–XX stolit [Borrowing and development of vocabulary in Ukrainian terminology of Physics at the turn of the XIXth–XXth centuries]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity, V, 167–169 [in Ukrainian].

Romanova, O. (2012). Zapozychennia v ukrainskii terminolohii shvatskoi promyslovosti [Borrowed words in Ukrainian terminology of tailoring industry]. Movoznavchyi visnyk – Linguistic Bulletin, 14–15, 75–83 [in Ukrainian].

Serhieieva, H. A. (2002). Anhlomovni zapozychennia v ukrainskii pravnychii terminolohii [English borrowed words in Ukrainian Law terminology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.