МОВНО-ПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ Я (EGO) В ЗМІСТОВИХ ЦЕНТРАХ ІДІОСИЛЮ ІВАНА ПЕРЕПЕЛЯКА

В. М. Горенко

Анотація


У статті розглянуто тексти поетичних творів відомого українського письменника Івана Перепеляка, самобутнього представника Слобожанщини, малодосліджені в аспекті когнітивної лінгвістики. У розвідці вперше здійснено спробу розглянути реалізацію концепту Я (EGO) в мовній картині світу І. Перепеляка. З’ясовано семантико-аксіологічні характеристики концепту Я (EGO), встановлено його багатогранну інтерпретаційну палітру, що демонструє загальномовне етнокультурне підґрунтя та авторську моральнофілософську модель «ЛЮДИНА – СВІТ».

Ключові слова


концепт; мовна картина світу; семантико-аксіологічні характеристики; Я (EGO); інтерпретація; Іван Перепеляк

Повний текст:

PDF

Посилання


Holoborodko, K. U. (2010). Idiostyl Oleksandra Olesia: linhvokohnityvna

interpretatsiia [Idiostyle of Oleksandr Oles: linguocognitive interpretation]. Kharkiv:Kharkiv Historical and Philological Society [in Ukrainian]. 2. Mykhailyn, I. L. (2014). Ivan Perepeliak: Literaturnyi portret [Ivan Perepelyak: Literary portrait]. (2nd ed.). Kharkiv:

Maidan [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.