ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ ЗАПОВІТУ ЙОСИФА СЛІПОГО

С. М. Мостова

Анотація


У статті визначено мовленнєвий жанр заповіту Йосифа Сліпого як процес і результат текстотвірної діяльності, спрямований на вербалізацію постулатів віри та їхню транспозицію на суспільні питання, актуальні для України. З’ясовано специфіку заповіту, особливості дискурсивної реалізації оптативності, евіденційності, персуазивності. Схарактеризовано акцентування сакральних смислів у перформативних та імперативних висловленнях, які сприяють більшому впливу на реципієнтів. Заповіт містить волю автора, саморефлексію й орієнтири для суспільства, що робить його важливим джерелом для досліджень.

Ключові слова


заповіт; релігійний дискурс; Йосиф Сліпий; дискурсивні параметри; комунікативна цінність; сакральні смисли

Повний текст:

PDF

Посилання


Antipova, O. P. (2016). Linhvofilosofski zasady suchasnoho relihiinoho dyskursu [Linguo-philosophical principles of the modern religious discourse]. Visn. Nats. aviats. untu. Seriia «Filosofiia. Kulturolohiia» – Bulletin of the National Aviation University. Series «Philosophy. Culturology», 2, 36–39 [in Ukrainian].

Batsevych, F. S. (2010). Narysy z linhvistychnoi prahmatyky [Essays on linguistic pragmatics]. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Karasik, V. I. (2002). Yazykovoy krug: lichnost′, kontsepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena [in Russian].

Kravchenko, N. O. (2017). Synerhiinist anhlomovnoho relihiinoho dyskursu (teolinhvistychnyi pidkhid) [Synergy of English religious discourse]. Odesa: KP OMD [in Ukrainian].

Kulyna, O. V. (2019). Zapovit yak sotsiokomunikatyvnyi fenomen (na materiali anhliiskykh zapovitiv seredyny ХІХ – pochatku XXI stolit) [Testamentas a socio-communicative phenomenon]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: Lviv. nats. un-t imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Mechkovskaya, N. B. (1998). Yazyk i religiya [Language and Religion]. Moskva: FAIR [in Russian].

Nika, O. I. (2003). Modalnist yak katehoriia dyskurs-analizu [Modality as a category of discourse analysis]. Aktualni problemy ukrainskoi linhvistyky: teoriia i praktyka – Modality as a category of discourse analysis, 8, 8–15 [in Ukrainian].

Odarchuk, N. A., & Pryvarska, N. P. (2008). Strukturno-funktsionalni osoblyvosti relihiinoho dyskursu [Structural and functional features of religious discourse]. Nauk. visn. Volyn. nats. un-tu imeni Lesi Ukrainky. Rozdil 1: Dyskursoznavstvo – Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National University. Section 1: Discourse Studies, 5, 44–48 [in Ukrainian].

Oleshko, Y. L. (2017). Staroukrainska propovid 17 st. u komunikatyvno-kohnityvnomu vymiri [Old Ukrainian Sermon of the 17th Century in Communicative and Cognitive Dimension]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Saveliuk, N. (2019). “Relihiina osobystist” i “relihiina dyskursyvna osobystist”: strukturnyi ta dynamichnyi vymiry subiekta relihiinoi viry [“Religious personality” and “religious discursive personality”]. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii – Theoretical and applied problems of psychology, 1, 216–227 [in Ukrainian].

Turii, O. (Ed.). (2017). Budmo soboiu: zhyttia i zapovit patriarkha Yosyfa Slipoho [Let us be ourselves: the life and testament of Patriarch Josyf Slipyj]. Lviv: Vyd-vo UKU [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.