АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

О. В. Палатовська

Анотація


У  сучасному українському мовознавстві науковому дискурсу присвячено значну кількість наукових розвідок і методичних праць, у яких цей феномен постає як лінгвосеміотична діяльність людини, зреалізована в  різних галузях теоретичного й  практичного знання. Проте цікавість вітчизняних учених до  вивчення наукової комунікації не слабшає, про що свідчать численні дослідження останнього десятиліття, присвячені лінгводидактичним, лінгвокогнітивним, комунікативно-функційним, соціокультурним та іншим особливостям наукового дискурсу (див. праці С. Бибик, В. Борисова, Л. Лисиченко, О. Маленко, Н. Мех, Г. Наєнко, С. Омельчука, О. Семеног, І. Серебрянської та  ін.). Це можна пояснити низкою як  екстралінгвальних, так і власне лінгвістичних причин:

Ключові слова


кількість; цікавість; десятиліття

Повний текст:

PDF

Посилання


Malenko, O., & Borysov, V. (2021). Ukraynske movoznavstvo yak naukovyi dyskurs:istoria, teoria, praktyka [Ukrainian linguistics as a scientific excursion: history, theory, practice]. Kharkiv: HNPU imeni Н. S. Skovorody [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.